Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - omówienie - strona 1 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PROGNOZOWANIE UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Do prognozowania upadłości przedsiębiorstwa można wykorzystać:
1.Wskaźniki punktowe
2.Wskaźniki oparte na analizie dyskryminacyjnej
3.Wskaźniki wieloimienne oparte na rachunku prawdopodobieństwa
Do wskaźników punktowych zalicza się:
a) Quick-Test
b) Model Weinricha
Model Quick-Test oparty jest na 4 wskaźnikach przedstawiających stabilność finansową
przedsiębiorstwa oraz zdolność do generowania nadwyżek pieniężnych. Należą do nich:
1.Wskaźniki udziału kapitału własnego w aktywach
2.Wskaźniki zadłużenia
3.Wskaźniki relacji zysku brutto i amortyzacji do przychodów
4.Wskaźniki relacji zysku brutto wraz z odsetkami do aktywów- wskaźnik ten umożliwia
dokonanie syntetycznej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa jego rentowności i
kondycji finansowej na rynku.
Model Weinricha jest analizą czynnikową bazującą na 8 wskaźników oznaczonych W1-W8
W1=
W2=
W3=
W4=
W5=
W6=
W7=
W8=
Każdemu z wyżej wymienionych wskaźników, zależnie od jego wartości przypisywana jest
ocena 1-5 przy czym 1 oznacza ocenę bardzo dobrą a wartość 5 bardzo złą. Następnie
wszystkie punkty sumuje się i otrzymujemy sytuację najkorzystniejszą w przypadku liczby 8 i
najmniej korzystną w przypadku liczby 40. Charakterystyczną cechą modelu Weinricha jest
to że każdy z 8 wskaźników w jednakowym stopniu waży sumaryczną(ogólną) ocenę
kondycji finansowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz