Wykład 2 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: Diagnostyka kryzysu finansowego w organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: Diagnostyka kryzysu finansowego w organizacji - strona 1 Wykład 2 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: Diagnostyka kryzysu finansowego w organizacji - strona 2 Wykład 2 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: Diagnostyka kryzysu finansowego w organizacji - strona 3

Fragment notatki:

Diagnostyka kryzysu finansowego w organizacji System identyfikacji zagrożeń kryzysowych
Wczesne rozpoznanie symptomów kryzysu, ich identyfikację i przetwarzanie wybranych sygnałów pochodzących z otoczenia lub przedsiębiorstwa powinien zapewniać system wczesnego ostrzegania (system wczesnego rozpoznania zagrożeń). Zintegrowany system diagnozy stanu przedsiębiorstwa i otoczenia
powinien łączyć w sobie elementy analizy strategicznej, finansowej i ekonomiczno-technicznej,
powinien stanowić podstawę bezpieczeństwa - szybkiego reagowania na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne,
powinien być elastyczny i ustrukturyzowany w zależności od potrzeb decyzyjnych,
powinien być podstawą analizy i zarządzania ryzykiem,
powinien inspirować do poprawy efektywności w każdej dziedzinie.
Działalność gospodarcza jest trwale powiązana z przymusem ciągłej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Ustalenie kondycji finansowej w sposób jednoznaczny jest bardzo trudne i wymaga wiedzy analizującego a także umiejętności powiązania danych badanego przedsiębiorstwa z ogólną sytuacją w gospodarce i wpływu ogólnej koniunktury w skali makroekonomicznej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
W sytuacji gdy część wskaźników finansowych analizowanego przedsiębiorstwa wykazuje wartości powszechnie uznawane za dopuszczalne, natomiast część osiąga wartość krytyczną lub ostrzegawczą może pojawić się problem jednoznacznej oceny podmiotu gospodarczego.
System informacji wczesnego ostrzegania przed kryzysami (identyfikacji zagrożeń) najczęściej składa się z tradycyjnych ogniw analizy (elementy analizy strategicznej, finansowej, ekonomiczno-technicznej).
Poważnym problemem w procesie identyfikacji zagrożeń kryzysowych firmy jest dostępność informacji i jej korelacja z poziomem ich istotności. Kluczowym zadaniem kadr zarządzających na polu eliminacji zagrożeń kryzysowych jest systematyczna, profesjonalna ocena kondycji ekonomicznej firmy, której celem jest bieżące reagowanie na niepokojące zjawiska.
Opracowanie modelu prognozowania upadłości przedsiębiorstw, choć trudne, jest bardzo istotne, ponieważ upadłość przedsiębiorstw jest nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zgodnie z teorią o cyklu życia i rozwoju przedsiębiorstwa rozróżnia się trzy etapy: szybki wzrost, stabilizacja oraz spadek. Ostatnia faza prowadzi do upadłości likwidacyjnej.
Czas trwania oraz przebieg wymienionych faz bywa różny i wynika z decyzji podejmowanych przez kierownictwo oraz wpływu otoczenia.
Model Argentiego obejmuje aspekty finansowe, problemy organizacyjne, sprawności działania, a także psychologiczne postawy wobec kryzysu.


(…)

… kapitału własnego, rentowność kursów akcji, rynkowa wartość dodana, ekonomiczna wartość dodana,
system japoński - na pierwszym miejscu stawia poszukiwanie takich przedsięwzięć, które mogą zapewnić rozwój jednostki w długim okresie, czyli takim, który preferuje znaczący udział w rynku, duży udział w finansowaniu przedsięwzięć kapitału obcego, przy zapewnieniu właściwej rentowności inwestycji.
system…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz