Wykład 3: Złożone modele prognozy bankructwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 3: Złożone modele prognozy bankructwa - strona 1 Wykład 3: Złożone modele prognozy bankructwa - strona 2 Wykład 3: Złożone modele prognozy bankructwa - strona 3

Fragment notatki:

Złożone modele prognozy bankructwa Istota systemów wczesnego ostrzegania są jednymi z elementów procesu oceniania sytuacji ekonomiczno finansowej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą.
Ich zadanie polega na ujawnieniu pogarszającej się płynności finansowej i ogólnej sytuacji ekonomiczno finansowej badanego przedsiębiorstwa (głównie wychwycenie elementów sygnalizujących zagrożenie upadłością).
są wstępnym narzędziem analitycznym, nie dostarczają wskazówek i sposobów prowadzących do poprawy kondycji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Podstawowe założenia do konstrukcji systemu wczesnego ostrzegania Skuteczność, czyli system powinien wskazywać zagrożenie upadłością przy zminimalizowanej liczbie błędów (za skuteczny uznaje się taki, którego wyniki przekraczają 90% trafnych ocen w rocznym horyzoncie czasowym). Ujawnienie zagrożenia upadłością jednostki dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby jednostka samodzielnie lub przy pomocy zewnętrznych instytucji finansujących mogła wdrożyć właściwe działania naprawcze. Ze względu na fakt, iż system wczesnego ostrzegania potwierdza swoją skuteczność tylko w długim okresie, ważne jest aby warunki, w których jest on testowany były w miarę niezmienne. (W sytuacji gospodarki polskiej, cechującej się dużą zmiennością instytucjonalną, spełnienie tego warunku jest niezwykle trudne.) Występowanie dużej zmienności warunków powoduje konieczność ciągłej aktualizacji systemu i utrudnia porównania w czasie.
4) podstawowym celem systemów wczesnego ostrzegania jest wyselekcjonowanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, konieczne jest zatem właściwe zdefiniowanie momentu upadłości przedsiębiorstwa W tym przypadku wskazany może być podział przedsiębiorstw według kryterium
własności,
kraju, w którym prowadzi działalność przedsiębiorstwo, gdyż przedsiębiorstwa zakwalifikowane w jednym kraju jako upadłe w innym mogą być uznane za funkcjonujące normalnie.
Typologia systemów wczesnego ostrzegania Kształt systemów wczesnego ostrzegania zależy od sektora i specyfiki działania badanej jednostki. Przy tworzeniu systemu wczesnego ostrzegania należy brać pod uwagę przede wszystkim:
wielkość przedsiębiorstwa, branżę działania jednostki, formę własności (prywatna, państwowa, spółdzielcza),
formę prawną,
zakres prowadzonej ewidencji przychodów i kosztów,
zasięg działalności (międzynarodowy, krajowy czy lokalny). Nie ma możliwości stworzenia jednego, uniwersalnego systemu wczesnego ostrzegania dla wszystkich przedsiębiorstw.

(…)

… pochodziły z jednorodnej grupy, uwzględniając branże w jakiej działały, tzn. przedsiębiorstwa klasyfikowały się w grupach 45-74 Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD).
Badanie dotyczyło 3 lat (1993-1996), a w odniesieniu do „bankrutów" wskaźniki wyznaczano na rok przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.
W pierwszym etapie analizy wybrano 28 wskaźników finansowych, które podzielono na tradycyjne…
… systemu wczesnego ostrzegania dla wszystkich przedsiębiorstw. Wybór metody analitycznej, mającej na celu wyodrębnienie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, sprowadza się do opowiedzenia się za jednym z trzech grup systemów:
opartym na danych sprawozdawczych,
wykorzystującym analizę wskaźnikową,
stosującym analizę dyskryminacyjną. Analiza dyskryminacyjna jest rodzajem analizy wykorzystującej analizę…
… analiza dyskryminacyjna).
W metodach jednowymiarowych zakłada się, że każda zmienna analizowana jest oddzielnie, tzn. dla konkretnych wskaźników ustala się wartość rozgraniczającą, służącą do oddzielenia grupy przedsiębiorstw, którym grozi i nie grozi upadłość. Zaletą tych metod jest brak konieczności spełniania założenia co do normalności rozkładu wskaźników, zaś wadą jest fakt, że przy ich zastosowaniu…
…. L. Merwina
W 1942 roku C. L. Merwin podał wyniki badań. poddanych analizie 939 przedsiębiorstw amerykańskich, w czego 538 przedsiębiorstw upadających i 401 przedsiębiorstw w dobrej kondycji.
Do grupy przedsiębiorstw upadających zaklasyfikował przedsiębiorstwa wykreślone z rejestru handlowego w latach 1926-
1936.
Jako najbardziej diagnostyczne wskaźniki C. L. Merwin uznał:
X1 = kapitał obrotowy…
… można wyciągnąć następujące dwa wnioski:
jako diagnostyczne uznać należy wskaźniki struktury finansowania, obrotowości i płynności,
do prognozowania upadku przedsiębiorstwa niezbędne są dane bilansowe.
Wielowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania
należą do bardziej rozbudowanych. proces ich opracowywania jest stosunkowo złożony, a ich powstanie możemy zawdzięczać budowie sieci neuronowych. Ich wadą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz