Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa- wykład - strona 1 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa- wykład - strona 2 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa- wykład - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Analiza ekonomiczna jest to metoda badań związanych z gospodarowaniem w rozbiorze na
czynniki i cząstki elementarne we wzajemnym powiązaniu ze sobą oraz ich wpływie na efekt
końcowy, którym może być: dochód, zysk, rentowność. Częścią analizy ekonomicznej są
analiza finansowa i techniczna.
Analiza finansowa to wydzielona część analizy ekonomicznej zajmująca się badaniem
sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W tym celu interesuje ją badanie bilansu, RZiS,
rachunku przepływów pieniężnych, rozliczeń między budżetem.
Funkcje analizy ekonomicznej:
-poznawcza
-informacyjna
-kontrolna
-oceniająca(uważa się ją za funkcję zarządzania przedsiębiorstwem)
Rodzaje analizy ekonomicznej:
Ze względu na kryterium czasu
1.Roczna
2.Kwartalna
3.Miesięczna
4.Okresowa
Ze względu na kryterium funkcjonalności
1.Kompleksowa
2.Wycinkowa
3.Problemowa
4.Bieżąca
5.Operatywna
Ze względu na kryterium przeglądowe
1.Finansowa
2.Techniczno-ekonomiczna
3.Techniczno-organizacyjna
4.Gospodarcza
Inny podział:
-statyczna
-dynamiczna
Najogólniej można wyróżnić metody ogólne i szczegółowe.
Ogólne
Do ogólnych metod badawczych opartych na logice można wyróżnić metodę indukcyjną i
dedukcyjną.
Indukcyjna polega na badaniu zjawisk szczegółowych, elementarnych i przyczynowych, a
następnie na stopniowym przechodzeniu do ogólnych wniosków-metoda od szczegółu do
ogółu.
Dedukcyjna polega na analizowaniu zjawisk ogólnych, całościowych jako skutków,
przechodząc stopniowo do szczegółów. Do elementów składowych w poszukiwaniu przyczyn
ich związków ze skutkami. W tej metodzie przesłanki ocen ogólnych są podstawą do
wnioskowania, stąd też metodę tę nazywa się metodą od ogółu do szczegółu.
Szczegółowe
1.Metoda bilansowa polega na zestawieniu i analizowaniu dwóch grup elementów
przeciwstawnych np. aktywów i pasywów w bilansie, przychodów i rozchodów, nakładów i
efektów.
2.Metoda porównań często stosowana jest przy porównywaniu danych ekonomicznych w
czasie przez wskaźniki dynamiki lub tempa o podstawie stałej lub zmiennej lub przestrzeni
np. dane przedsiębiorstwa X porównuje się z innymi przedsiębiorstwami w kraju lub regionie.
3.Metoda kolejnych podstawień(metoda podstawień łańcuchowych) polega na badaniu
przyczynowym wpływu kolejnych czynników na efekt końcowy. Można tą metodę stosować
tylko w przypadkach, gdy zespół czynników tworzy zależność finansową bądź też zależność
wynikową bądź zależność funkcyjną.
4.Metoda trendu polega na badaniu zjawisk ekonomicznych w czasie i określaniu tendencji
rozwojowej. jest to metoda analityczna z wykorzystaniem funkcji matematycznej np.
wielomianu 1 stopnia( trend liniowy), drugiego stopnia(trend paraboliczny)
5.Metoda indeksowa służy do przeliczeń danych z różnych okresów przez doprowadzenie do
porównywalności, ma szerokie zastosowanie w analizach ekonomicznych.
6.Metoda różnicowania bardzo bliska do metody kolejnych przybliżeń, podobna do niej jest
metodą izolacji czynników, badania ich wpływu na dany efekt. W metodzie tej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz