Dr Trzci_ski

Forfaiting - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Forfaiting: umowa nienazwana umowa wzajemna umowa konsensualna umowa odpłatna, ekwiwalentna umowa obustronnie handlowa umowa zobowiązująco-rozporządzająca. Forfaiting polega na wykupie należności terminowych z wyłączeniem prawa regresu w s...

Izby gospodarcze - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

IZBY GOSPODARCZE Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności ...

Majątek przedsiębiorstwa państwowego - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO Fundusz założycielski (zakładowy) Art.46 ust.1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych zawiera postanowienia, iż Organ założycielski wyposaża przedsiębiorstwo w środki niezbędne do prowadzenia dzia...

Umowa deweloperska - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Umowa deweloperska: funkcjonuje w oparciu o art. 3531 kc (zas. swob. umów) umowa - nienazwana konsensualna rezultatu (deweloper nie może bronić się zachowaniem należytej staranności) jednostronnie handlowa odpłatna dwustronnie zobowiązująca kompleksowa kauzalna (celem jest nabycie prawa) ...

Umowa spedycji - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

UMOWA SPEDYCJI: Umowa: nazwana wzajemna co najmniej jednostronnie handlowa kauzalna odpłatna konsensualna czynność handlowa Art. 794. § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązu...

Własności przemysłowa - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Ustawa z 30 czerwca 2000r. „Prawo własności przemysłowej” zawiera przepisy dotyczące: a) Zagadnień ogólnych b) Wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych c) Wynalazków i patentów, ich ...

Weksle - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

WEKSEL: trasowany własny in blanco ad 1. Weksel trasowany - in trata, ciągniony, przekazany. Jest papierem wartościowym sporządzanym w formie ściśle określonej w przepisach ustawy prawo wekslowe. Zawiera skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej...