Dr Tomasz Smoleń

note /search

Struktura dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

Struktura dystrybucji: #kanały dystrybucji (rodzaj, struktura, liczba, współuczestnicy kanału, instytucje wspomagające przepływ strumieni rynkowych) #dystrybucja fizyczna (obsługa zamówień, transport, utrzymywanie magazynów i zapasów) Funkcje kanałów marketingowych pełnione przez pośredników: *tr...

Promocja i reklama.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

Czynniki determinujące dobór i kompozycję elementów promocji: *wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa *wybrana przez firmę strategia rozwoju i system celów firmy *rodzaj i charakter rynku działania, w tym siła aktualnych i potencjalnych konkurentów *rodzaj produktu i faza cyklu jego życ...

Dystrybucja w marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1694

Struktura dystrybucji: #kanały dystrybucji (rodzaj, struktura, liczba, współuczestnicy kanału, instytucje wspomagające przepływ strumieni rynkowych) #dystrybucja fizyczna (obsługa zamówień, transport, utrzymywanie magazynów i zapasów) Funkcje kanałów marketingowych pełnione przez pośredników: *tr...

Promocja i reklama

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

Czynniki determinujące dobór i kompozycję elementów promocji: *wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa *wybrana przez firmę strategia rozwoju i system celów firmy *rodzaj i charakter rynku działania, w tym siła aktualnych i potencjalnych konkurentów *rodzaj produktu i faza cyklu jego życ...

Metody ustalania cen - metody oparte na kosztach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3535

Metody ustalania cen: 1)oparte na kosztach (produkt-koszt-cena-wartość-nabywcy): *Metoda narzutu na koszty („koszt plus”) - dodanie standardowego narzutu do kosztu produktu *Metoda zysku docelowego - ustalenie ceny, która przy założonym poziomie popytu umożliwi osiągnięcie oczekiwanego zysku (wyraż...

Podstawy marketingu wykł.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2730

Fazy rozwoju koncepcji marketingu, wybrane definicje marketingu, koncepcja 4P, 4C. Marketing dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, hierarchia potrzeb wg Maslova. Segmentacja rynku...

Fazy rozwoju koncepcji marketingu - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Fazy rozwoju koncepcji marketingu (orientacji biznesowych) Orientacja Kładzie nacisk na… Charakterystyka i cele „ Zasłyszane” Czas występowania USA Europa Zachodnia Europa wschodnia PRODUKCYJNA wytwarzanie *wzrost produkcji  kontrola i redukcja kosztów osiąganie zysków z efektu skali `Każdy ...

Kryteria segmentacji konsumentówn - Cechy nabywcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Kryteria segmentacji konsumentów I Cechy nabywcy: Przykłady: @ geograficzne: Region kraj, region kraju (jedn. administracyjna, np. województwo małopolskie) Urbanizacja miasto/wieś Wielkość miejscowości miasta do 10 000, 10-2...

Ustalanie cen

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1267

Metody ustalania cen: 1)oparte na kosztach (produkt-koszt-cena-wartość-nabywcy): *Metoda narzutu na koszty („koszt plus”) - dodanie standardowego narzutu do kosztu produktu *Metoda zysku docelowego - ustalenie ceny, która przy założonym poziomie popytu umożliwi osiągnięcie oczekiwanego zysku (wyr...

Fazy rozwoju koncepcji marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1127

Fazy rozwoju koncepcji marketingu (orientacji biznesowych) Orientacja Kładzie nacisk na… Charakterystyka i cele „ Zasłyszane” Czas występowania USA Europa Zachodnia Europa wschodnia PRODUKCYJNA wytwarzanie *wzrost produkcji  kontrola i redukcja kosztów osiąganie zysków z efektu skali `Każd...