Fazy rozwoju koncepcji marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy rozwoju koncepcji marketingu - strona 1

Fragment notatki:


Fazy rozwoju koncepcji marketingu (orientacji biznesowych) Orientacja Kładzie nacisk na… Charakterystyka i cele „ Zasłyszane” Czas występowania USA Europa Zachodnia Europa wschodnia PRODUKCYJNA
wytwarzanie
*wzrost produkcji
 kontrola i redukcja kosztów
osiąganie zysków z efektu skali
`Każdy kolor jaki
chcesz
- o ile tylko będzie
to kolor czarny'
do lat
1940.
do lat
1950
koniec lat
1980.
PRODUKTOWA
produkty, dobra
 jakość jest najważniejsza
polepszenie poziomu
jakości
osiąganie zysków z efektu skali
`Proszę zobaczyć
jakość lakieru!'
do lat
1940.
do lat
1960.
zasadniczo nie
występowała
SPRZEDAŻOWA
sprzedaż tego co
wyprodukowano;
zaspokajanie potrzeb
sprzedawcy
 agresywna sprzedaż
i promocja
osiąganie zysku z szybkiej sprzedaży dużej ilości produktów
`Nie jesteś
zadowolony z
czarnego koloru?
A co powiesz na
darmowy
szyberdach?'
1940 -
do lat
1950.
1950 - do
lat 1960.
Wczesne lata
1990.
MARKETING pozyskanie informacji na temat pragnie ń klientów; zaspokajanie potrzeb nabywców  zintegrowane działania marketingowe  okre ś lanie potrzeb konsumentów przed rozpocz ę ciem produkcji  osi ą ganie zysków jako efekt zadowolenia i lojalno ś ci konsumentów ` Dowiedzmy si e czy oni chc ą w czarnym kolorze i czy b ę d ą skłonni za to nieco wi ę cej zapłaci ć ' Od lat
1960.
Od lat
1970.
Od połowy lat
1990.
MARKETING STRATEGICZNY przewidywanie zmian otoczenia firmy, ewolucji potrzeb i sposobów ich zaspokajania przez klientów w przyszło ś ci  system planowania marketingowego,  strategie uwzgl ę dniaj ą ce zjawisko globalizacji i odmienno ś ci lokalnych rynków  marketing indywidualny ` Ustalmy jak mog ą (b ę d ą ) rozwija ć si e oczekiwania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz