Kryteria segmentacji konsumentówn - Cechy nabywcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria segmentacji konsumentówn - Cechy nabywcy - strona 1 Kryteria segmentacji konsumentówn - Cechy nabywcy - strona 2

Fragment notatki:

Kryteria segmentacji konsumentów I Cechy nabywcy:
Przykłady:
@ geograficzne:
Region kraj, region kraju (jedn. administracyjna, np. województwo małopolskie)
Urbanizacja
miasto/wieś
Wielkość miejscowości
miasta do 10 000, 10-25 tys., 26-50 tys., 50-100 tys., pow. 100 tys. mieszk.
Strefa klimatyczna
klimat umiarkowany, tropikalny, polarny, śródziemnomorski i in.
@ demograficzno-ekonomiczne:
Wiek
niemowlę, do lat 7, 7-12, 13- 18, 18-24, 25-34, 35-39, 40-49, 50-64, 65 i więcej
Płeć
kobieta, mężczyzna
Zmienne opisujące jednostkę
budowa ciała, wymiary (wzrost, rozmiar stopy, dłoni, obwód głowy, klatki piersiowej, talii i in.), waga, kolor oczu, kolor
włosów, rozmiar stopy
Stan zdrowie
ogólny stan zdrowia, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, odczuwane dolegliwości, przebyte choroby, stan uzębienia itp.
Status cywilny
panna/kawaler, zamężna/y, rozwiedziona/y, wdowa/iec
Wielkość rodziny
samotni, 2, 3-4, 5 i więcej osób
Faza cyklu życia rodziny
młodzi samotni, młode małżeństwo bezdzietne, młodzi z małym dzieckiem (dziećmi), małżeństwo z dziećmi niepełnoletnimi,
małżeństwo starsze bez dzieci, starsi samotni
Wykształcenie
podstawowe, zawodowe, średnie, pomaturalne, wyższe
Źródła dochodów
praca najemna, działalność gospodarcza, emerytura, renta, inne
Poziom dochodu (roczny, miesięczny, na osobę, na gospodarstwo domowe)
przedziały dochodu w wyrażeniu pieniężnym, np. do 6000 zł, 6001-12000zł, 12001-25000, 25001-50000, powyżej 50000 zł na
osobę rocznie
Posiadany majątek nieruchomo ś ci, akcje, dobra trwałe, patenty, ziemia Mieszkanie
brak, wynajmowane, spółdzielcze, własny dom
Inne kryteria
m.in. w marketingu międzynarodowym, np. wyznanie, rasa, grupa etniczna, narodowość, klasa społeczna
@ psychograficzne:
Cechy osobowe
ambitny, otwarty, agresywny, towarzyski, obowiązkowy, itp.
Styl życia
cenione wartości, przekonania, zainteresowania, rodzaje aktywności, sposób spędzania wolnego czasu, stosunek do przyjętych norm
społecznych itp.
Grupa odniesienia
klasa społeczna, grupa zawodowa, grupa rówieśnicza, grupa etniczna, grupa subkulturowa, grupa fanów, partia polityczna,
Kryteria segmentacji konsumentów II Cechy przedmiotu zakupu i sytuacje związane z zakupem
Przykłady:
# poszukiwane korzyści: cechy produktu i potrzeby zaspokajane

(…)

…, średnia, wysoka
wielkość jednorazowego zakupu
mała, średnia, duża
preferowane miejsce zakupu
klasyfikacja wg rodzajów placówek handlowych, np. supermarket, sklep specjalistyczny, sklep internetowy i in.
# świadomość i zmiany nabywcze:
świadomość istnienia produktu
brak świadomości , świadomy, zainteresowany, zamierzający dokonać zakupu
gotowość do zakupu, sposób podejmowania decyzji zakupu
np. zakupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz