Dr Teresa Kamińska

note /search

Modele cyklu koniunkturalnego- wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1428

Prof. Teresa Kamińska Modele cyklu koniunkturalnego MODELE CYKLU KONIUNKTURALNEGO Koniunktura, a właściwie jej zmiany - szczególnie w punktach zwrotnych - dotyczą wszystkich i dlatego interesują się nią nie tylko prognostycy lub planiści odpowiedzialni za prowadzenie

Konsument- wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI FUNKCYJNE W WYBORZE KONSUMENTA WIĄZKI PRODUKTOWE Zbiór wszystkich nieujemnych liczb rzeczywistych oznacza się przez R+. czyli R+ = [0,∞) = {x : x ≥ 0; zbiór wszystkich „nieujemnych” wektorów o wymiarze n oznacz...

Równowaga rynkowa- wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1918

Prof. Teresa Kamińska Równowaga cząstkowa (rynkowa) i ogólna 4. RÓWNOWAGA RYNKOWA (CZĘŚCIOWA) I OGÓLNA W teorii ekonomii rozróżnia się modele równowagi nawiązujące do trzech definicji1: 1. walrasowska –

Wzrost- wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Prof. Teresa Kamińska Modele wzrostu gospodarczego MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy to proces wzrostu realnej wartości PKB (PNB) lub wzrostu tej realnej wartości na głowę. Wzrost zrównoważony to stan, w którym zmienne endogeniczne i egzogeniczne rosną w tym samym tempie. Podjęc...

Przedsiebiorstwo na rynku-kolos

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Przedsiebiorstwo na rynku międzynarodowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa = przedsiębiorstwo współgra (współpracuje) z rynkiem międzynarodowym Znaczenie „kiedyś”: tylko działalność aktywna, czyli eksport, transfer kapitału za granicę, sprzedaż technologii. Znaczenie „dzisiaj” : działalność aktywna + bierna, czyli: - obca siła robocz...