Przedsiebiorstwo na rynku-kolos

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiebiorstwo na rynku-kolos - strona 1

Fragment notatki:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa = przedsiębiorstwo współgra (współpracuje) z rynkiem międzynarodowym
Znaczenie „kiedyś”: tylko działalność aktywna, czyli eksport, transfer kapitału za granicę, sprzedaż technologii.
Znaczenie „dzisiaj” : działalność aktywna + bierna, czyli:
- obca siła robocza
- przyjęcie inwestycji zagranicznych
- kredyty zagraniczne
- korzystanie z urządzeń i technologii
- pożyczki unijne.
KONKUROWANIE - poprzez jakość i cenę.
Konkurowanie jakością - konkurowanie poprzez zróżnicowanie (np. banki), czy sposób świadczenia usług w zależności od potrzeb odbiorcy. Konkurowanie technologiczne.
Konkurowanie cenowe - dolna granica cenowa wyznaczana jest przez koszty. DUMPING - jeśli cena ustalona jest poniżej kosztów wytwarzania. Przedsiębiorstwo zagraniczne wchodzi w 8-stopniowe procedury antydumpingowe, jeśli oferuje produkty już po cenach niższych od cen na rynku narodowym. Kary wyznacza UE w postaci ceł antydumpingowych. Przykłady:
Węgiel sprzedawany odbiorcom zagranicznym po cenach niższych niż odbiorcom krajowym.
Cukier polski z buraków - kupowaliśmy polski cukier w Niemczech, który tam był taniej sprzedawany
Cement w okresie boomu budowlanego - podobnie jak cukier.
Wolna konkurencja - swoboda ograniczona (np. dumpingiem). Konkurencja ta musi się odbywać w ramach ustawodawstwa narodowego.
Czynniki zakłócające wolna konkurencję:
Wybiórcza ochrona prawna - np. dodatkowe przywileje dla spółek węglowych (np. płacowe)
- np. rynek spirytusowy - monopolistyczny POLMOS Monopol - niedozwolony bo wynika z ochrony prawnej
Pozycja dominująca - dozwolona bo to klient zweryfikował te pozycję.
KARTELE - (np. zmowa cenowa szeptana) - generowanie zawyżonego popytu przez ograniczenie podaży. Najwiekszy legalnie działający to kartel ropy naftowej (OPEC)
OSADZENIE SEKTORA MAŁEJ I SREDNIEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIEBIORSTW Przedsiębiorstwa MŚP stanowią ok. 90% całej przedsiębiorczości w Polsce(tabela).
Przed 01.01.2005 nie było kategorii mikroprzedsiębiorstw. KAPITAŁY WYSOKIEGO RYZYKA - kapitały oczekujące wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w wybrane technologie. Wyróżnia się:
Venture capital (VC)
Private equity (PE)
Bussines Angels (BA)
Nie daje kapitału na start-up
Nie daje kapitału na start-up


(…)

… z podziałem na amarska i profesjonalną, a w końcu kosmetyki a nawet żywność i suplementy diety.
FUZJE RODZĄ RYZYKO FINANSOWE I OPERACYJNE:
Np. Finansowe:
Przepłacenie przejmowanego przedsiębiorstwa
Przejście zadłużonej firmy (ryzyko walutowe)
Ryzyko wycofania się kontrahentów z umów zawartych przed fuzją.
Np. Operacyjne:
Zwolnienia grupowe - odprawy
Trudności w zarządzaniu połączonymi przedsiębiorstwami…
…, technologii. Np. BRE Bank wspiera działalność eksportową.
Eksport bezpośredni - przedsiębiorca sam dokonuje wejścia na obcy rynek i sam ponosi całe koszty i ryzyko eksportu. Szczególny przypadek to przedstawicielstwo (oddział) eksportowe - możliwe głównie dla dużych przedsiębiorców z powodu wysokich kosztów takiego przedsięwzięcia - np. Polskie Budownictwo Naftowe(Naftobudowa) - oddziały w Libii, Iraku…
….
Konsorcja - dotyczą sytuacji, gdy grupa przedsiębiorców prowadzi działalność produkcyjną/ usługową w branży, z której ma korzyści gospodarka narodowa. Przykłady: Konsorcja paliwowo- energetyczne
BAFTA - strefa wolnego handlu Krajów Nadbałtyckich - zwłaszcza konsorcjum na Rzecz Ochrony Wód Bałtyku, czyli zachowanie w czystości wód i portów zlokalizowanych na Bałtyku.
Konsorcjum na Rzecz Utrzymania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz