Dr Szafranek - strona 2

Elementy UAR obiektu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

1 Elementy UAR obiektu UAR danego OBIEKTU składa sie z co najmniej z trzech podstawowych elementów (urządzeo) tworzących pętlę regulacyjna: 1. REGULATOR 2. ELEMENT POMIAROWY (czujnik) 3. ELEMENT WYKONAWCZY Miedzy elementami automatyki informacje przesyłane są w postaci SYGNAŁÓW (oznaczone str...

Właściwości elementów automatyki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

1. Właściwości elementów automatyki Każdy z elementów (członów) automatyki ma określone właściwości, których korelacja określa właściwości całego układu (polaczenia szeregowe, równoległe i sprzężenie zwrotne). Znajomośd właściwości poszczególnych elementów automatyki jest konieczna dla poprawneg...

Człon automatyki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

4 CZŁONY AUTOMATYKI i ich właściwości Sposobem analitycznego odwzorowania układu jest stworzenie jego modelu złożonego z CZŁONÓW, którymi są podstawowe układy lub elementy automatyki (części składowe). Człony automatyki można dzielid według różnych kryteriów: zasady działania, budowy, zastosowan...

Rodzaje regulacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

1. Rodzaje regulacji 1.1. Regulacja STAŁOWARTOSCIOWA Utrzymanie wartości regulowanej na stałym poziomie niezależnie od zakłócę działających na układ. np. regulacja temperatury c.w.u. za podgrzewaczem c.w.u. Wymagania: stała temperatura c.w.u. +60°C Zakłócenia: zmienny w czasie rozbiór (pobór) ...

Regulatory - omówienie - Regulator PID

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1092

1 Regulatory Regulator jest urządzeniem zapewniającym zgodnośd przebiegu procesu z przebiegiem pożądanym, czyli spełnienie podstawowego warunku regulacji. W regulatorze następuje porównanie chwilowej wartości regulowanej (zmiennej kontrolowanej) „y” z wartością

Elementy wykonawcze - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

6 Elementy wykonawcze Napędy wraz z elementami wykonawczymi tworzą zespoły wykonawcze. Służą one do automatycznej realizacji zadao regulacji, wykonywania czynności wynikających z rozkazów regulatora. W technice najczęściej stosowanymi napędami są: • SILNIKI pomp i

Schematy blokowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

1 1. Podstawowe definicje 1.1. Automatyzacja Zastępowanie człowieka w czynnościach sterowniczych przez odpowiednie urządzenia sterujące, np. automatyzacja kotłowni, węzła ciepłowniczego i inne. Przykłady. Wady. Zalety. 1.2. Automatyka Dzie...

Dozwolony użytek osobisty i publiczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Prawo autorskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Dozwolony użytek osobisty i publiczny. Dozwolony użytek utworów na cele prywatne (art. 23). 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upow...

Prawo patentowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Prawo autorskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637

Prawo patentowe POJĘCIE PATENTU Patent nie ma definicji ustawowej. Jego zakres przedmiotowy określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowy. Jest to dokument przyznający osobie fizycznej lub prawnej własność wynalazku i ...

Prawo znaków towarowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Prawo autorskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Prawo znaków towarowych. ZNAKI TOWAROWE Zgodnie z art. 120 ZNAKIEM TOWAROWYM może być każde oznaczenie, które jest przedstawione w formie graficznej lub da się w ten sposób wyrazić oraz nadaje się ono do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych pr...