regulatory - omówienie - Regulator PID

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
regulatory - omówienie - Regulator PID - strona 1 regulatory - omówienie - Regulator PID - strona 2 regulatory - omówienie - Regulator PID - strona 3

Fragment notatki:

1 Regulatory
Regulator jest urządzeniem zapewniającym zgodnośd przebiegu procesu z przebiegiem pożądanym, czyli
spełnienie podstawowego warunku regulacji.
W regulatorze następuje porównanie chwilowej wartości regulowanej (zmiennej kontrolowanej) „y” z wartością
zadana „w”.
Odchyłka regulacji „e” (różnica miedzy „w” i „y”) powoduje wytworzenie sygnału sterującego (wyjściowego)
„u”, którego wartośd zależy od wielkości, czasu trwania oraz szybkości zmian odchyłki „e”.
Zadaniem sygnału sterującego „u” jest wywołanie zmian zmniejszających odchyłkę regulacji „e” do wielkości
dopuszczalnej. Sygnał wyjściowy regulatora powinien mied postad dogodna do uruchomienia właściwych
urządzeo wykonawczych.
2 Podział regulatorów
Klasyfikacja regulatorów w układach automatycznej regulacji może odbywad sie według różnych kryteriów.
Najpowszechniejsze to:
1. Według wielkości regulowanej
2. Według energii pomocniczej wymaganej do pracy regulatora.
3. Według zachowania sie w czasie
2.1.1 Podział według wielkości regulowanych
Podział i nazewnictwo przeprowadza sie według wielkości fizycznej jaka dany regulator reguluje w danym
układzie (utrzymuje na stałym poziomie lub w zadanych granicach, zmienia ja według zadanego
programu lub dostosowuje do aktualnych potrzeb).
Na tej podstawie wyróżnia sie:
• regulatory temperatury (np. czynnika grzejnego)
• regulatory wilgotności (np. powietrza nawiewanego)
38
• regulatory ciśnienia (np. w przepompowni)
• regulatory ilości (np. strumienia masowego)
• i inne
2.1.2 Podział według energii pomocniczej
Podział i nazewnictwo przeprowadza sie według rodzaju energii pomocniczej z zewnętrznego źródła jakiej dany
regulator wymaga dla poprawnej pracy (zasilanie).
Na tej podstawie wyróżnia sie:
• regulatory bez energii pomocniczej (bezposredniego działania)
• regulatory elektryczne
• regulatory cyfrowe (mikroprocesorowe)
• regulatory pneumatyczne
• regulatory elektro-pneumatyczne
• i inne
Przykłady:
2.1.3 Podział według zachowania sie w czasie
Podział i nazewnictwo przeprowadza sie według zachowania sie w czasie regulatora. Czy funkcje regulacyjne są
ciągłe czy nie. Na tej podstawie wyróżnia sie:
• regulatory o działaniu nieciągłym – wielkośd wyjściowa jest funkcją nieciągłą, następuje tu przekaźnikowe
przełączenie sygnału sterującego do dwu lub więcej wartości (0/1..)
• regulatory o działaniu ciągłym – funkcje ciągłe w z góry zadanym zakresie: P, PI, PID.
Czasowe zachowanie sie regulatorów jest najważniejsze dla wyboru regulatora. Jest ono niezależne od rodzaju
wielkości regulowanej i energii pomocniczej.
39
Poprawne działanie układu regulacji (regulowanie obiektem) zależy od doboru odpowiedniego TYPU regulatora
do konkretnego obiektu regulacji.
2.2 Rodzaje regulatorów
2.2.1 Regulator ciągły typu P
Charakterystyka skokowa regulatora typu P:
Sygnał wejściowy mnożony przez współczynnik wzmocnienia k.
Regulator posiada inercyjnośd o stałej czasowej T.
2.2.2 Regulator ciągły typu PI
Charakterystyka skokowa regulatora typu PI

(…)

…, pamięd, zegar, wejścia, wyjścia).
Obsługują zarówno sygnały analogowe jak i cyfrowe poprzez dedykowane wejścia i wyjścia.
Zawierają gotowe aplikacje regulacyjne lub są swobodnie programowalne.
Potrafią przeprowadzad procesy optymalizujące i adaptacyjne.
Realizują liczne funkcje pomocnicze (archiwizacja danych, alarmowanie, praca w sieci, itp.).
3.1 Budowa regulatora cyfrowego
Regulator cyfrowy zbudowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz