Pytania i odpowiedzi na zaliczenie - Układ regulacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na zaliczenie - Układ regulacji - strona 1 Pytania i odpowiedzi na zaliczenie - Układ regulacji - strona 2

Fragment notatki:

Narysować i omówić schemat blokowy układu regulacji stałowartościowej.
Jaką funkcję w układzie regulacji pełni przetwornik pomiarowy (transmiter)? Przetwornik pomiarowy mierzy wielkość regulowaną i przetwarzają ją najczęściej na standardowy sygnał elektryczny 4 - 20 mA lub pneumatyczny 0,2 - 1 bar. Sygnał z przetwornika może być podany do regulatora lub pokazywany na wskaźnikach, wyświetlaczach. Wymienić podstawowe człony przetwornika pomiarowego. Przetwornik pomiarowy składa się z czujnika i przetwornika pośredniego nazywanego często wzmacniaczem. Czujnik mierzy daną wielkość regulowaną i przetwarza ją na sygnał pośredni (np. zmiany oporności tensometrów, termistorów, pojemności) a przetwornik pośredni (wzmacniacz) przetwarza go na wyjściowy sygnał standardowy. Na czym polega proces kalibracji przetwornika pomiarowego? Proces kalibracji przetwornika dotyczy takiego ustawienia aby przy minimalnej wartości wielkości regulowanej podanej na wejście przetwornika na jego wyjściu były 4 mA lub 0,2 bara, a przy maksymalnej wartości na wyjściu z przetwornika było 20 mA lub 1,0 bara. Jak nazywają się elementy które wykorzystuje się do kalibracji przetworników pomiarowych? Najczęściej służą do tego pokrętła regulacyjne „zera” (do ustawienia 4 mA) i „zakresu” (do ustawienia 20 mA) Jaką funkcję w układzie regulacji pełni regulator? Regulator porównuje wartość zadaną z wartością rzeczywistą wielkości regulowanej i tak stara się oddziaływać na obiekt aby jak najszybciej sprowadzić wartość rzeczywistą do zadanej. W oparciu o jaką informację człowiek sterujący jakimś procesem podejmuje decyzje o otwieraniu czy zamykaniu zaworu (elementu wykonawczego), a jak to robi regulator; porównać ich działania (działanie którego z nich jest dokładniejsze i dlaczego)? W jaki sposób podaje się do regulatora wartość zadaną? Wartość zadaną podaje się poprzez tzw. stacyjkę operacyjną (nastawczą). Rolę stacyjki mogą pełnić różne urządzenia np. telegraf maszynowy do zadawania prędkości obrotowej, klawiatura w systemie komputerowym, odpowiednie przyciski w regulatorach elektronicznych. Co pełni w układzie regulacji rolę stacyjki nastawczej i do czego ona służy? np. prędkości obrotowej SG ? Jak w pytaniu 10. W jaki sposób informowany jest regulator o tym jak zmienia się wartość parametru regulowanego np. prędkości obrotowej SG bądź temperatury wody chłodzącej silnik? Informację o zmianach wartości parametru regulowanego podaje regulatorowi przetwornik pomiarowy. W przypadku prędkości obrotowej będą to masy bezwładnościowe (Woodward UG, PG) lub przetwornik typu pick-up (współpracujący z regulatorami elektronicznymi), a w przypadku temperatury np. przetwornik typu PT100. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz