Dr Sławomir Sowiński

note /search

Opracowania, Aron Guriewicz, Cóż to jest... czas?

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 4641

Aron Guriewicz „Cóż to jest… czas?” (Magdalena Lalak, 111-123) Aron Guriewicz „Cóż to jest… czas?” ŚREDNIOWIECZE: Przejście od pogaństwa do chrześcijaństwa  - zmiana struktury czasowych wyobrażeń średniowiecznej Europy. - archaiczne pojmowanie czasu zepchnięte na drugi plan. Kalendarz pogań...

Opracowania, Beuys -Każdy artystą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

J. Beuys „Każdy artystą” (Anna Kucman; 609-613) najbardziej popierniczony tekst jaki wpadł mi w ręce, proszę o zrozumienie czytają notatki - autor tego tekstu musi mieć schizofrenie i bardzo trudno zrozumieć co ma na myśli nowy obraz człowie...

Opracowania, D. Bell-Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1386

D. Bell „Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej” (Agata Kozłowska; 521-527) Protestancka etyka i purytańska postawa ustalały kodeks, który kazał cenić pracę, trzeźwość, powściągliwość płciową i życie wstrzemięźliwe. Określały one ramy moralności i społecznego poważania. Kultura postmoder...

Opracowania, E. Barba Teatr-kultura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

E. Barba „Teatr-kultura” (Jakub Koszański; 602-608) Ten tekst jest mocno… niedostosowany. Pisze jego streszczenie, ale szczerze mówiąc niewiele z niego wynoszę. Teatr nie wytwarza tylko towaru, ale i emocje między ludzkie. Teatr trzeci to negacja teatru tradycyjnego i awangardy. To tzw. ciemna ...

Opracowania, E. Morin Kultura czasu wolnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2254

E. Morin „Kultura czasu wolnego” (Katarzyna Leśniewska; 555-562) Konsumpcjonizm kultury masowej wpisany jest w czas wolny współczesnego społeczeństwa. Czas wolny w chwili obecnej nie jest tylko demokratycznym rozszerzeniem swobody czasowej...

Opracowania, E. T. Hall Ukryty wymiar

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 4214
Wyświetleń: 7119

E. T. Hall „ Ukryty wymiar” (Agnieszka Majchrzak; 169-186) tworzenie przestrzeni trwałej jednym z podstawowych sposobów organizowania działalności indywidualnej i grupowej budowle, jeden z przejawów wzorców przestrzeni trwałej, są one w charakterystyczny sposób grupowane i dzielone wewnętrznie zg...

Opracowania, E.A. Shills -Pierwotne związki społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1904

E.A. Shills „Pierwotne związki społeczne” (Ewa Kuryło; 371-379) Tönnis: Gemeinschaft und Gesellschaft solidarność oportunistyczne indyw. pierwotna zatomizowane racjonalistyczne indywidualistyczne ZACHODNIE duże rodziny, gildie, pokolenia, wspól. wiekowe zintegrowane (zgodność działań z ocz...

Opracowania, Edward Abramowski-Związki przyjaźni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1078

EDWARD ABRAMOWSKI „ZWIĄZKI PRZYJAŹNI” (Marta Witkowska; 588-591) Istnieją ludzie, dla których odczuwanie przyjaźni jest bardzo trudne(egoiści z urodzenia), jak i ludzie uzdolnieni do niej. Egoizm jest wpajany człowiekowi w ciągu całego życia przez: -wychowanie -warunki społeczne -konkurencję -...

Opracowania, F. Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3388

F. Tonnies „Wspólnota i stowarzyszenie” (Agata Kozłowska) Między wolą jednego człowieka a wolę innego mogą występować wielorakie relacje; każda taka relacja jest wzajemnym oddziaływaniem, wówczas bowiem, gdy 1 strona czyni coś albo daje, druga doznaje albo przyjmuje. Stosunki wzajemnej afirmacji. ...

Opracowania, F. Znaniecki-Wzorce i normy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1827

F. Znaniecki “ Wzorce i normy” (Beata; 85-96) współczynnik humanistyczny przedmiotów i faktów - przedmioty i fakty istnieją w działaniu i doświadczeniu pewnych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświad...