Dr Ryszard Markowski

note /search

Typy siedliskowe lasów(wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3206

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem były typy siedliskowe lasów. Cała notatka składa się z 2 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: biotop, ekos...

Siedlisko ekologii dynamicznej(wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3654

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem było siedlisko ekologii dynamicznej. Cała notatka składa się z 3 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: zaso...

Charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze(wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4998

Tematem tego wykładu była charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze. Notatka liczy sobie 5 stron, które są zapisane w formacie docx. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: pojęcie gleby, gdzie i przy udziale jakich czynników tworzy się gleba, funkcje gleby, budowa gleby, co się d...

Morfologia gleb - skały osadowe (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4039

Tematem tego wykładu była morfologia gleb - skały osadowe. Notatka liczy sobie 3 strony, które są zapisane w formacie doc. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: skały osadowe okruchowe luźne, minerały pierwotne, wietrzenie skał i minerałów, rodzaje wietrzenia, minerały ilaste, odkr...

Procesy tworzenia się gleb (Wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4592

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 5 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: wymywanie, przemywanie, poziom wzbogacania, proces brunatnienia,...

SYSTEMATYKA GLEB POLSKI (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6104

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 4 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: cechy i właściwości gleb brane pod uwagę przy tworzeniu systemat...

Proces akumulacji biologicznej(wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3759

Tematem tego wykładu był proces akumulacji biologicznej. Notatka liczy sobie 1 stronę, która jest zapisana w formacie docx. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: podział gleb ze względu na miąższość poziomu organicznego, tempo rozkładu szczątków organicznych, poziom organiczny, typ...