Dr Rafał Miernik - strona 4

Podstawowe wartości w polityce społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1806

Podstawowe wartości w polityce społecznej. Wartości określane są jako bardzo ważne elementy w procesie społecznym i indywidualnego rozwoju człowieka. Stanowią one podstawę skoordynowania działań jednostki. W wymiarze indywidualnym mogą nadawać życiu sens, zaś w wymiarze społecznym mogą wpływać na u...

Polityka społeczna w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ System Europejskiej polityki społecznej definiowany jest jako socjopolityczna działalność wspólnoty, która ma na celu wyrównywanie warunków socjalnych najsłabszych ekonomicznie grup ludności. Działalność Europejskiej polityki społecznej realizowana jest na obs...

Pomoc społeczna- zadania jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

POMOC SPOŁECZNA- ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA PONADPODSTAWOWEGO Zadania powiatu Zadania powiatu w dziedzinie pomocy społecznej można podzielić na następujące kategorie: specjalistyczna opieka nad rodziną i dzieckiem poradnictwo i informacja utrzymanie infrastruktury socjal...

Pozarządowe organizacje pomocy społecznej w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

POZARZĄDOWE ORGANIZACJE POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE Są to organizacje, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom plag społecznych, takich jak: bezdomność, alkoholizm i narkomania. Należą do nich m.in.: Stowarzyszenie MONAR przeciwdz...

Poziom życia i jego mierniki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

POZIOM ŻYCIA I JEGO MIERNIKI Mierzenie poziomu życia wiąże się z poszukiwaniem i określaniem różnego rodzaju wskaźników społecznych. Służą do tego również dane z różnego rodzaju badań statystycznych, które mogą być zastosowane do opis...

Przemoc jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

PRZEMOC JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Przemoc - użycie przeważającej siły (związane z naruszeniem norm moralnych) w stosunku do osoby lub grupy osób, najczęściej w celu wymuszenia określonych zachowań lub postaw. Należy jednak wyraźnie podkreślić że jest to siła przeważająca, tzn. znacznie większa od siły...

Rola domów pomocy społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

ROLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Domy pomocy społecznej świadczą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi : bytowe (najczęściej pokój 3-4 osobowy, 3 posiłki dziennie) , opiekuńcze (np. pielęgniarki, wolontariusze)...

Rola Kościoła w sferze polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2429

ROLA KOŚCIOŁA W SFERZE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rola Kościoła w sferze polityki społecznej opiera się na katolickiej nauce społecznej powstałej w XIX wieku w wyniku konfrontacji z problemami społecznymi związanymi z industrializacją. ...

Rola pracownika socjalnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

ROLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego polega na ś wiadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób, rodzin i grup społecznych wymagaj ą cych pomocy, a w szczególno ś ci na: inicjowaniu i organizowaniu działa ń maj ...

Rola urzędów pracy w sferze polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609

ROLA URZĘDÓW PRACY W SFERZE POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura urzędów pracy W Polsce znajduje się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw. Zadania urzędów...