Dr Rafał Miernik - strona 5

Sądownicze podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

SĄDOWNICZE PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ Trybunał Konstytucyjny Biorąc pod uwagę płaszczyznę polityki społecznej Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która posiada status sądu i wydaje orzeczenia na temat zgodności z ustawą zasadnicza poszczególnych normatywnych oraz ustawodawczych aktów, które s...

Samobójstwo jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

SAMOBÓJSTWA JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Samobójstwo jest to świadome pozbawienie się życia. Największa liczba zgonów spowodowana śmiercią samobójczą miała miejsce w 1997 roku. Było ich 5.614 czyli o ok. 1500 przypadków więcej niż na początku lat 90-tych. Pocieszające jest to ,ze 10 lat później czyli w ...

System emerytalny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

SYSTEM EMERYTALNY System emerytalny funkcjonujący w Polsce do 1 stycznia 1999 roku był tzw. systemem zdefiniowanego świadczenia . Cechą systemu jest brak powiązania pomiędzy wysokością płaconej składki na ubezpieczenie społeczne a wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. Składa się on z 3 fi...

System ubezpieczeń społecznych w polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH W POLSCE Składki na ZUS   Ubezpieczenia emerytalne: 19,52% podstawy wymiaru składki, ubezpieczenia rentowe: 6%, ubezpieczenia chorobowe: 2,45% , ubezpieczenia wypadkowe: 0,40% do 8,12% Powszechny system ubezpieczenia społecznego w Polsce działa w oparciu o określone z...

Ubóstwo w Polsce-zasięg i dynamika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

UBÓSTWO W POLSCE - ZASIĘG I DYNAMIKA Charakterystyka ubóstwa Ubóstwo jest definiowane jako brak wystarczających do życia środków materialnych, stanowi ono nie tylko źródła konfliktów społecznych ale określane jest również jako istotna b...

Ustawodawcze podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1834

USTAWODAWCZE PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ To właśnie Sejm oraz Senat należą do naczelnych organów ustawodawczej władzy. One podejmują decyzję na temat treści socjalnego ustawodawstwa. Jeśli chodzi o inicjatywę ustawodawczą to należy ona do: posłów, senatorów, prezydenta i Rady Ministrów. Jeśli chod...

Zadania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

ZADANIA PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Pomoc społeczna jest częścią polityki społecznej państwa i skierowana jest do osób i rodzin niezdolnych samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych. Środki na ten cel gromadzone są przez instytucje państwowe. Pomoc społeczną reguluje ...

Zadania, nurty i cele polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Zadania, nurty i cele Polityki Społecznej Polityka Społeczna diagnozuje bieżącą sytuację socjalną z drugiej strony wskazuje pewne perspektywy i warianty rozwiązań. Według J. Auteytnera celami Polityki Społecznej są: Wyrównanie warunków życia przez zaspokojenie potrzeb ludności w różnym wieku. Twor...

Zagrożenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Zagrożenia społeczne Zagrożenia społeczne dotyczą przede wszystkim poziomu bezpieczeństwa socjalnego. Bezpieczeństwo to tyle co wolność od zagrożenia. Zagrożenia naruszają bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach życia społecznego. W ...