Dr Piotr Miodunka

note /search

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 3136
Wyświetleń: 3913

Historia gospodarcza wykłady prowadzący: prof. Z. Bik notatki: OPP Mateusz Cisło MateuczCisko OO kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna rok 2009/2010, semestr letni - 1 - Temat 1 Wprowadzenie – periodyzacja dziejów, feudalizm. 04.03.2010 11.03.2010 PERIODYZACJA – wspólnota pierwo...

Opracowanie egzaminu (książka Szpak)

 • Uniwersytet Chorzowski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 4312

Szkoła historyczna Annales Umowna nazwa środowiska historyków skupionych wokół francuskiego czasopisma „Annales d'historia e'conomiqane” założonego w 1929r. przez Marca Blocha i Lucjana Febvre'a od 1949r. Metody badawcze zjawisk historycznych przez Annal es: - ścisła współpraca wielu dyscyplin n...

KONGRES WIEDEŃSKI - główne reprezentacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3654

KONGRES WIEDE Ń SKI  główne reprezentacje:  Austria –  Franciszek I (polityk nieporadny, zaleŜny od swego kanclerza), Klemens Lothar von Metternich  (minister spraw zagranicznych), Friedrich Gentz (główny ideolog koalicji antynapoleońskich, „sekretarz  Europy)  Rosja  – Aleksander I Pawłowicz Roman...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 4718

1. Wymień w odpowiedniej kolejności po dwa państwa: a. największe powierzchniowo  Rosja 17 075 tys km2 ; Kanada 9 985 tys km2 b. największe ludnościowo  Chiny 1 311 381 tys (1 311 mln) ; Indie 1 119 538 tys (1 119 mln) 2. Co to jest wskaźnik urbanizacji? Stopień zurbanizowania (umiastowienia) dan...

Imperia kolonialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3136

Imperia kolonialne  Największe posiadłości kolonialne miała w XIX wieku Anglia. Pod koniec stulecia do  Korony Brytyjskiej należała czwarta część kuli ziemskiej. Potężne imperia miały również  Francja i Rosja. Po pojawieniu się w XIX wieku dwóch nowych państw aspirujących do  miana mocarstw, Niem...

Historia gospodarcza - Miodunka wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2863
Wyświetleń: 5404

WYKŁAD I: HISTORIA GOSPODARCZA, JAKO NAUKA. 1.Geneza i rozwój dyscypliny. 2.Historia gospodarcza a nauki ekonomiczne. 3.Zakres badań historii gosp. 4.Szkoły badawcze historii gosp.: a) szkoła „Annales” b)kilometria (New e...

Historia gospodarcza świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2464
Wyświetleń: 3850

.., a prowadzi je dr Piotr Miodunka. Notatka składa się z 39 stron. Zagadnienia organizacyjne. Przedmiot Historii Gospodarczej. Periodyzacja. Historia gospodarcza - umożliwia śledzenie procesów gospodarczych. Jej powstanie wiąże się z ukształtowaniem się nowoczesnej ekonomii politycznej (m.in. A...

Zagadnienia i odpowiedzi z historii gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 4298
Wyświetleń: 4809

Opisanie charakterystycznych periodyzacji dziejów (marksizm) Periodyzacja (z gr. periodos- okres, bieg czasu) to podział okresu dziejowego na mniejsze odcinki czasowe. Ma na celu określenie i wyodrębnienie głównych etapów w dziejach ludzk...

Europa po Kongresie Wiedeńskim - wykład

 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3311

Historia stosunków międzynarodowych- wykład ( 09.11.2012r.) EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM Niepodległość Grecji W 1821r. wybuchło powstanie Greków przeciwko Turkom. W marcu powstanie objęło Peloponez, Wyspy Egejskie, środkową i północną Grecję. 1 stycznia 1822r. Zgromadzenie Narodowe w Epidauros ...

Stodunki miedzynarodowe - Azja, Afryka XIXw. - wykład

 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1358

Stosunki międzynarodowe w Azji i w Afryce w XIX w. Azja W 1815 r. Holendrzy zdobyli Cejlon, natomiast Wielka Brytania opanowała Singapur. W 1829r. Brytyjczycy zdobyli Pendżab. Półwysep Indochiński ( Kambodża i Wietnam) od końca XVIII w. znajdował się pod panowaniem Francuzów. Syjam, czyli dzisiej...