Dr Piotr Markiewicz

note /search

Nowożytność-POSTACIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3479

  - Stanisław Hozjusz zm. 1579– polsk i humanista,  poeta,  sekretarz królewski,  sekretarz wielki  koronny, d yploma ta, biskup chełmiński  i warmiński,  kardynał, teolo g-polemista, jeden z  czołowych przywódców polskiej i europejs...

Nowożytna historia Polski- daty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1890

1493- sejm w Piotrkowie, początek parlamentyzmu polskiego  1493-94- wojna z Moskwą  1494- zjazd w Lewoczy  1495- uchwała wyrzucająca Żydów z wlk. Ks. Litewskiego; ślub Aleksandra z córką cara  Heleną   1497- klęska bukowińska  1499- sojusz w Węgrami i Mołdawią; unia krakowsko- wileńska  1500- soj...

Nowożytna historia Polski- pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1813

Konfederacja  (łac.  c onfoederatio  związek) – związek zawiązywany przez duchowieństwo,  szlachtę  i miasta w  celu realizacji własnych celów, tworzony  w Polsce  i n a Litwie  w wieka ch XIII- XIX.  Jej genezy należy szukać w  średniowiecznym p rawie oporu  (łac.  ius resistendi ) przeciwko wła...

Nowożytna historia Polski- traktaty, pojęcia, pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2569

TRAKTATY:      Wielki Waradyn – 1538: Ferdynand Habsburg – Jan Zapoyla    Traktat poswolski – 1557: Wilhelm Furstenberg – Zygmunt August     Kongres w Szczecinie – 1570: Dania, Lubeka, Szwecja     Jam Zapolski – 1582: Polska – Moskwa     Traktat bytomsko – będziński – 1589: Habsburgowie – Po...

Polityka pieniężna - wykłady

 • Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1722

Polityka pieniężna; praktyczny wymiar realizacji praktyki pieniężnej w Polsce, zastosowanie polityki pieniężnej w Polsce, problemy przystąpienia Polski do strefy euro, polityka pieniężna w dobie światowego kryzysu ekonomicznego, międzynarodowe systemy walutowe, popyt na

Biznes plan - fitnes klubu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 7350

...Na podstawie analizy rynku, w szczególnosci zas rozmów z młodziea licealna, studentami oraz kadra zarzadzajaca w wieku do 30 lat, wynika, e istnieje duy, niezaspokojony popyt na usługi swiadczone przez kluby fitness, szacowany na co najmniej 200-400% w stosunku do łacznej liczby klientów fi...