Dr Monika Poboży

note /search

Historyczne koncepcje integracji europejskiej-wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 616

15 października Wykład 1: Historyczne koncepcje integracji europejskiej Historia Europy = historia integracji i dezintegracji Od starożytności do czasów współczesnych Grecja problem: utrzymanie porządku i bezpieczeństwa całość jest silniejsza niż pojedyncza część integracja likwiduje granice, ...

Instytucje UE-pytania na wojtaszczyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1141

RÓŻNE KONCEPCJE DEFINIOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO Termin SYSTEM POLITYCZNNY upowszechniony został dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Wcześniej dla określenia tego, co nazywamy dzisiaj systemem politycznym, używano innych określeń takich jak rząd, naród czy państwo. Zmiana terminologii jest nast...

Regulamin Parlamentu Europejskiego - wrzesień 2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

PARLAMENT EUROPEJSKI REGULAMIN Siódma kadencja Parlamentu wrzesień 2011 PL Zjednoczona w róŜnorodności PL Uwagadlaczytelnika Zgodnie z decyzją Parlamentu w sprawie stosowania w swoich dokumentach języka neutralnego płciowo, Regulamin został dostosowany w celu uwzględnienia wytycznych w ty...

Regulamin Służby Publicznej Unii Europejskiej - 2 lipca 2010

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

2.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA REGULAMINU POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (2010/C 177/03) Niniejszy tekst skonsolidowany uwzględnia: regulamin postępowania przed Sąd...

Regulamin TSUE - 1 lipca 2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI Niniejszy tekst skonsolidowany uwzględnia: regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, s. 7 oraz Dz.U. L 383 z 29.12.1992 – sprostowania), jak również ...

Skrypt z Instytucji UE - Europejski Instytut Walutowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE Co to jest System? System - oznacza skoordynowany układ elementów tworzących pewną całość a także zasady jego funkcjonowania stosowane w określonej dziedzinie. Co to jest System instytucjonalny? System instytucjonalny - oznacza skoordynowany układ organów tworzących pewną ...

Budżet Europejskiego Banku Centralnego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Narysowanie ESBC O relacjach finansowych między EBC a NBC O zasobach finansowych EBC A - Kapitał Zakładowy B - Rezerwy Walutowe C - Emisja Banknotów D - Ogólny Fundusz Rezerw Zyski i Straty Podsumowanie Relacje Finansowe Europejski...