Budżet Europejskiego Banku Centralnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet Europejskiego Banku Centralnego-opracowanie - strona 1 Budżet Europejskiego Banku Centralnego-opracowanie - strona 2 Budżet Europejskiego Banku Centralnego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Narysowanie ESBC
O relacjach finansowych między EBC a NBC
O zasobach finansowych EBC
A - Kapitał Zakładowy
B - Rezerwy Walutowe
C - Emisja Banknotów D - Ogólny Fundusz Rezerw
Zyski i Straty
Podsumowanie
Relacje Finansowe Europejskiego Banku Centralnego
Europejskie Banki Centralne są niezależne finansowo i realizują zadania Eurosystemu na własny koszt i ryzyko. Istnieją jednak dwie wewnątrzsystemowe relacje finansowe:
Krajowe Banki Centralne opłacają swój udział w kapitale EBC, przekazują rezerwowe aktywa walutowe
Krajowe Banki Centralne dzielą między siebie „dochód pieniężny” osiągany w wyniku realizacji zadań Eurosystemu
Zasoby Finansowe EBC
Obejmują fundusze własne, rezerwowe aktywa walutowe i odsetki pochodzące od NBC z racji udziału EBC w emisji euro. Fundusze Własne
A - kapitał zakładowy
B - Rezerwy Walutowe C - ogólny fundusz rezerw
D - Zysk z emisji banknotów
Fundusze służą generowaniu przychodów, które idą na pokrycie kosztów administracyjnych oraz służą zabezpieczeniu przed ewentualnymi stratami z racji posiadania narażonych na straty aktywów walutowych (waluty obce posiadają ryzyko utraty swojej wartości).
PIERWSZY TYP RELACJI - STRZAŁKI W LEWO
Kapitał Zakładowy - pierwsza strzałka na rysunku Do tej pory zgodnie ze statutem kapitał zakładowy wynosił 5 mld. 29 grudnia 2010 zgodnie z decyzją Rady Zarządzającej (kwalifikowana większość) kapitał podniesiono do prawie 11 mld euro. Jedynymi właścicielami Kapitału EBC są Banki Centralne wszystkich państw członkowskich UE. Także tych które nie są uczestnikami strefy Euro.
Subskrybowanie wysokości udziału narodowego banku centralnego w kapitale zakładowym następuje według klucza. Klucz na początku uwzględniał udział danego państwa członkowskiego w ludności UE oraz udział w PKB w przedostatnim roku poprzedzającym utworzenie ESBC. Od tej pory wkłady do kapitału koryguje się co 5 lat i przy każdym rozszerzeniu Unii.
Od 1 stycznia 1999 r., czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy skorygowano cztery razy: 1 stycznia 2004 r. i 1 stycznia 2009 r. dokonano pięcioletniej aktualizacji okresowej; dodatkowe korekty miały miejsce 1 maja 2004 r. (w związku z przystąpieniem do UE Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) oraz 1 stycznia 2007 r. (gdy do Unii weszły Bułgaria i Rumunia).
Wpłaty do kapitału zakładowego EBC w 2009

(…)


Wpłaty wynikają z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych. W 2010 wpłaciły 3,75% kapitału - 121 milionów euro. Państwa spoza strefy Euro nie mają udziału w zyskach EBC ani nie pokrywają jego ewentualnych strat.
Strefa Euro
Wpłaciły 96,25% kapitału - 5 miliardów i 183 milionów euro. Państwa strefy Euro partycypują w zyskach i pokrywają ewentualne straty na podstawie 33 artykułu statutu…
…% a 85% dolary amerykańskie i japońskie jeny.
Udział państwa w kwocie rezerw walutowych jest proporcjonalny do udziału w kapitale zakładowym EBC.
Europejski Bank Centralny inwestuje rezerwami walutowymi celem maksymalizacji ich wartości. Dokonuje się to w taki sposób aby w dowolnym momencie można było wykonać interwencję walutową.
Rezerwy walutowe to największy kapitał. Jest on naznaczony niezwykle dużym ryzykiem strat ze względu na ryzyko walutowe oraz ryzyko stóp procentowych. Wystarczy np. utrata wartości dolara amerykańskiego który stanowi większośc w rezerwach walutowych aby EBC zanotował straty w milionach euro.
Przykład
Obniżenie wartości amerykańskiego dolara w 2005 r. skutkowało stratą w wysokości 300mln euro.
Straty z tego samego powodu notowano również w latach 2003 i 2004. W 2002 EBC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz