Dr Marcjanna Nóżka - strona 3

Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

Formy rozliczeń gotówkowych: Wpłaty i wypłaty gotówki do/z kasy/banku Czek gotówkowy - dyspozycja wystawcy czeku (dłużnika) udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku (czek na okaziciela) lub osobie wskazanej na ...

Rozrachunki, materiały uzupełniające - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Materiały uzupełniające do wykładu 10 „Rozrachunki” Rozrachunki z tytułu dostaw i usług Przykład 1 (odpis aktualizujący należności) Na koncie „Rozrachunki z odbiorcami” na 1.12 widnieje saldo należności - 7 000 zł (z czego 2 000 to należność od A, zaś 5 000 - od kontrahenta B). W grudniu miała mi...

Schemat ewidencji kosztów - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Uzupełniająco do wykładu Koszty zwykłej działalności operacyjnej i ich ujęcie w ewidencji” Schemat Pełny wariant ewidencji kosztów Objaśnienia do schematu: 1. Zaksięgowanie kosztu w układzie rodzajowym (zespół 4 ZPK) 2. Przeniesienie kosztu rodzajowego: a) na układ według typów działalności - z...

Typy rachunków i rozrachunki - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

TYPY RACHUNKÓW - rozrachunki z dostawcami - rozrachunki z tytuu obrotu wydanymi towarami, materiałami, usługami. - rozrachunki z odbioracami - | | Jeśli połączymy rozrachunki z odbioracami z rozr. Z dostawcami powstaną rozrachunki z dostcami i odbioracami inaczej rozrachunki z tytułu dostaw i us...

Wartość niematerialne i prawne - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Wart. Niematerialne i prawne Nabyte prawa majątkowe - nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki [np. licencje] prawa majątkowe. Nabyta wartość firmy - różnica między ceną nabycia j...

Rachunkowość - wprowadzenie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

Rachunkowość - rejestruje wzystko co się dzieje w podmiocie, system informacyjny sytuacji finansowej w mierniku pieniężnym zahodzących zjawisk w uprządkowany sposób za pomocą danyh metod, form, rozwiązań. Cel: Identyfikacja, pomiar, przetwarzanie, przekazywanie, prezentowanie informacji o działanoś...

Zasada współmierności - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Zasady rachunkowości - przykłady I. ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI Przykład 1 (współmierność przedmiotowa – merytoryczna) W okresie wytworzono w jednostce 100 szt. Produktu o łącznym koszcie 1 500 zł, zaś sprzedano 60 sztuk za 1 500 zł. Jak...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2513

Nazwa jednostki, adres BILANS* sporządzony na dzień AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe grunty (w tym prawo użytkowa...