Dr Marcjanna Nóżka - strona 2

Dynamiczny rachunek majątku - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

DYNAMICZNY RACHUNEK MAJĄTKU Operacja gospodarcza - udokumentowana dowodem księgowym i podlegające ewidencji zdarzenie gospodrcze, wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na majątek [wywołujące zmiany w aktywach i /lub pasywach] Nie wszystkie zdarzeni a są operacjami [zawarcie umowy o pracę z pr...

Ewidencja analityczna - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

ZASADY EWIDENCJI ANALITYCZNEJ Analitykę prowadzi się zwłszca w odniesieniu do: - zapasów - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - rozrachunków [należności i zobowiązań] - operacji sprzedaży i zakupu Księgowość analityczna stanowi uzupełnienie do tych kont syntetycznych na któ...

Ewidencja weksli obcych - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Rachunkowość finansowa (dr A. Nóżka) Aktywa finansowe (uzupełnienie do wykładu, ad 4) Ewidencja weksli obcych: Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Weksle obce Kasa Rachunek bankowy Sp. X 1b 1a 3a 2 3b Przychody finanso...

Aspekty prowadzenia rachunkowości - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Materiały do wykładu 8 - „Formalne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości” (numeracja punktów zgodna z planem wykładu) Ad 1) Księgi rachunkowe to urządzenia, w których dokonuje się zapisów księgowych a także wykazuje obroty i salda. Mogą występować w różnej postaci, jako: dzienniki, k...

Koszty zwykłej działalności operacyjnej - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Koszty zwykłej działalności opercuknnejk i icj ujęcie w ewidencji pojęcie kosztów dz podst a pojęcie bliskoznaczne układu ewidencyjne kosztów zwykłek dział op warianty rachunków kosztów rozliczenia kosztów w czasie] Koszt to wyrażone w mierniku pieniężnym celowe zużycie: srodków trwałych, warto...

Metoda kalkulacyjna a porównawcza - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2324

METODA KALKULACYJNA Wariant oprty na kontach zespołu 5 [prowadzonego jako jedyny przekrój klsyfikacyjny, lub obok zespołu 4] Wynik na sprzedaż = przychody - Koszt własny sprzedaży. Koszt własny sprzedaży - licząc wynik tą metodą od przychodów ze sprzedaży odejmowany jeset kosz włąsny sprzeday. W p...

Metody amortyzacji - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Podział metod amortyzacji - a równomiernej - metoda liniowa - dokonanie równych odstępów w równych odstępach czasu.] Metoda a. równomiernej. progresywna - stosunki amortyzacji są rosnące degresywne - są malejące naturalna - stawka zużycia jest określana na jednostkę pracy środka trwałego im int...

Obszary problemowe rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Obszary problemowe rachunkowości, rozrachunki. Rozrachunki - powstają w efekcie powiązań finansowych jednostki z innymi podmiotami jeśli zostanie przesunięty termin zapłaty. Rozrachunki muszą spełniać poniższe warunki: znane są strony rozrachunków znana jest i akceptowana przez strony kwota zna...

Podmioty rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Podmiot rachunkowości Wszystkie podmioty prowadzące rachunkowość można podzielić na takie: a) dla których podstawą sporządzania sprawozdań finansowych jest ustawa o rachunkowości; mają one obowiązek stosowania Uor i aktów wykonawczych do niej, w przypadku kwestii nieuregulowanych w ustawie mogą...

Podstawowe zasady i metody rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1372

Podstawowe zasady i metody rachunkowości Zasady rachunkowości zostały określone w ustawie o rachunkowości (art.4-8 ustawy). Do podstawowych zasad należą:  Zasada wiernego i rzetelnego obrazu (wiarygodności) – rachunkowość ma odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą w sposób zgodny z prawdą, ja...