Dr Marcin Wielec - strona 9

Status komornika sądowego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1127

Status komornika sądowego Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów: Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawa...

Status Rzecznika Praw dziecka-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Status Rzecznika Praw dziecka RZPD to organ przewidziany w art. 72 Konstytucji RP, który stanowi, że Rzeczpospolita polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okruc...

Tryb powoływania sędziów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

W jakim trybie jest powoływany i jakie kryteria powinien spełniać kandydat na stanowisko sędziego sądu powszechnego. Jakie dodatkowe możliwości objęcia stanowiska sędziego stworzyła ustawa o ustroju sądów powszechnych? Sędziów sądów powszechnych powołuje Prezydent RP na wniosek KRS. Prezydent powoł...

Trybunał Stanu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

TS - skład, sposób powoływania i podmiotowy zakres kognicji. TS zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres kadencji tego ostatniego, przy czym zachowuje swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu TS. TS składa się z: przewodniczącego, 2 zastępców oraz 16 członków. Przewodniczącym ...

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Został określony w zasadach ustrojowych, które są wymienione w Konstytucji. Zgodnie z upoważnieniem udzielonym w art. 182 Konstytucji RP udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości został określony w ustawie Prawo o

Ustawa o krajowej radzie sądownictwa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 z dnia 27 lipca 2001 r. r. Nr 100, poz. 1082, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr o Krajowej Radzie Sądownictwa 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410, Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, ...

Ustawa o sądzie najwyższym-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

©Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571. o Sądzie Najwyższym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organ...

Ustrój i organizacja adwokatury-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1939

Ustrój i organizacja adwokatury. Ustrój i organizacja adwokatury zostały prawnie określone w ustawie o adwokaturze z dnia 22 maja 1982 r. Adwokatura świadczy obsługę i pomoc prawną, współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w ks...

Ustrój organów ochrony prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 588

Ustrój organów ochrony prawnej 18 października 2008 Ustrój organów ochrony prawnej - dyscyplina naukowa (a nie samodzielny dział prawa), która zawiera system uporządkowanych poglądów naukowych dotyczących norm prawnych o charakterze kompleksowym, normujących ustrój (zasady organizacji i działania) s...

Wybór sędziego Sądu Najwyższego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

W jakim trybie jest powoływany i jakie kryteria powinien spełniać kandydat na sędziego Sądu Najwyższego? Na stanowisko sędziego SN może być powołany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył studia pra...