Dr Marcin Topolewski

note /search

Interpretacje ekonometczne.

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1043

Tendencja rozwojowa : y w analizowanym czasie rósł w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego śr. licząc o a 1 (jedn. y) Na podst. danych można szacować, że w (roku poprzedzającym badanie) y mógł być na poziomie a 0 Rzeczywista wart. y odchyla się od wart. teoret. obliczonej z oszacowanej f-cji ...

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Jednorównaniowy model ekonomet...

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2695

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym n...

Podstawy ekonometrii

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1960

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawisk...

Pojecia-Ekometria

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1974

Estymator Blue - Najlepszy nieobciążony estymator - nieobciążony bo obciążone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej - zgodny bo dla dowolnej wybranej grupy otrzymamy tę samą wartość przeciętną - najefektywniejszy bo ma najmniejszą wariancje spośród wszystkich możliw...

Ekonometria-teoria

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa. Przedmiot ekonometrii ? Przedmiotem zainteresowania ekonometrii są zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. W ekonometrii klasycznej będziemy nazywać naukę o mierzeniu zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych i nie ekonomicznych tzn...

Test przykladowe pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

Egzamin testowy z ekonometrii (przykładowy test z lat ubiegłych) Tablica 1. Ordinary Least Squares Estimation Dependent variable is (Zmienną zależną jest ) 20 observations used for estimation from 1999Q1 to 2003Q4 (2 0 obserwacji wykorzystanych w estymacji od 199 9 Q1 do 2003Q4) Regressor Coe...

Ekonometria-interpretacje

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

Tendencja rozwojowa : y w analizowanym czasie rósł w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego śr. licząc o a 1 (jedn. y) Na podst. danych można szacować, że w (roku poprzedzającym badanie) y mógł być na poziomie a 0 Rzeczywista wart. y odchyla się od wart. teoret. obliczonej z oszacowanej f-cji ...

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele statyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym n...

Podstawy ekonometrii - Model

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawisk...

Ekonometria-pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1897

Estymator Blue - Najlepszy nieobciążony estymator - nieobciążony bo obciążone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej - zgodny bo dla dowolnej wybranej grupy otrzymamy tę samą wartość przeciętną - najefektywniejszy bo ma najmniejszą wariancje spośród wszystkich możliw...