Dr Magdalena Błaszczyk - strona 2

Prawo karno skarbowe konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1064

CZĘŚĆ MATERIALNA Prawo karne skarbowe jest wyspecjalizowaną gałęzią prawa ukształtowaną na pograniczu prawa i postępowania cywilnego, karnego, finansowego i administracyjnego. Samodzielnie reguluje ono zasady odpowiedzialności za prz...

Przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych Przedawnienie jest jedną z negatywnych przesłanek procesowych, która uniemożliwia kontynuowanie prowadzonego postępowania karnego skarbowego. Przestępstwo skarbowe przedawnia się: -po...

Prawo karno skarbowe-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1617

Pyt 1 POJĘCIE ?PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO? I ?WYKROCZENIA SKARBOWEGO? Czyn zabroniony ? zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE ...

Prawo karno-skarbowe-skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1827

ZASADA - nulla poena sine lege - nie ma kary bez ustawy. Jest to zasada, z której wynikają pośrednio następujące przesłanki: - prawo karne musi być prawem pisanym i zwartym w ustawie - przepisy karne musza opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny - nie dopuszczalne jest stosowanie ana...

Prawo karno skarbowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1358

Zasada Nullum Crimen sine lege- nie ma przestępstwa bez ustawy Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa karnego, jest istotnym składnikiem idei państwa prawa. Zasada ta sformułowana jest również w bardziej rozbudowanej formie jako Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori. Wynikają z...

Tryby postępowania przed sądem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

tak naprawdę to są TRYBY postępowania przed sądem. w takich trybach się rozstrzyga wine i teraz tak art. 117 -orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe następuje w postanowieniackch; 1 dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 2 nakazowe 3 uproszczone 4 w stosunku do ...

Zakres materiału na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Zakres materiału na egzamin: 1. D efinicja prawa karnego skarbowego ( najlepiej z podręcznika F. Prusaka) 2. D efi nicja przestępstwa skarbowego ( art. 1 i 53par. 1, 2 kks) i wykroczenia skarbowego ( art.1 i 53 par. 1 i 3 kks) 3. Form...

Zaniechanie ukarania sprawcy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1890

Zaniechanie ukarania sprawcy Kodeks karny skarbowy przewiduje odstąpienie od ukarania sprawcy, który sam zawiadomił na piśmie lub do protokołu organ ścigania (urząd skarbowy ) o popełnionym przestępstwie , bądź wykroczeniu skarbowym , w szczególności ujawnił istotne okoliczności czynu , czy osoby ...

Zasada nullum crimen sine lege

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

ZASADA NULLUM CRIMEN SINE LEGE - " NIE MA PRZESTEPSTWA BEZ USTAWY" Jest to jedna z najwazniejszych zasad prawa karnego, jest istotnym skladnikiem idei panstwa prawa. Zasada ta sformułowana jest rowniez w bardziej rozbudow...