Dr Magdalena Błaszczyk

O fazach in rem i in personam

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

I KZP 4/07    ZAGADNIENIE PRAWNE    Czy  osobie,  której  zachowanie  jest  przedmiotem  postępowania  przygotowawczego zakończonego w fazie  in rem,  przysługuje prawo do  obrony  w  tym  postępowaniu  polegające  na  możliwości  składania  fałszywych  zeznań  na  okoliczności  tego  zachowania,  ...

Okoliczności wyłączające winę – definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505

Okoliczności wyłączające winę - definicje 1) niepoczytalność- Niepoczytalność jest okolicznością wyłączającą winę.Jak wiadomo, zawinienie jest jednym z podstawowych elementów przestępstwa. Powoduje to, iż ustalenie ewentualnej niepoczytalności u osoby, która dopuściła się czynu zabronionego musi b...

Postępowanie dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

W postępowaniu dotyczącym przestępstw i wykroczeń skarbowych stosuje się procedurę karną. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w chara...

Postępowanie mandatowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Postępowanie mandatowe prowadzi Finansowy organ postępowania przygotowawczego ( urząd skarbowy, inspektorat kontroli skarbowej, urząd celny) Artykuł 136 $ 1 upoważnia niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. Szczególne pozytyw...

Postępowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Postępowania przygotowawcze jest to pierwszy etap postępowania karnego, prowadzony przez prokuratora lub policję (pod nadzorem prokuratora). Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Celem postępowania jest ustalenie, czy popełniono przestępstwo, ustalenie ...

Prawo i postępowanie karno-skarbowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNO - SKARBOWE Zakres prawa karno - skarbowego Jest wyspecjalizowaną dziedziną w prawie karnym, nawiązuje do szeregu aktów prawnych prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego (dewizowego) i do szeregu innych ustaw, które związane są z systemem finansowym obowiązującym w ...

Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego Czyn zabroniony - zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE - czyn zabroniony pr...

Prawo karne skarbowe-opracowanie2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2317

PRAWO KARNE SKARBOWE: (materialne) zespół norm określających przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (godzące w interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Wspólnot Europejskich); kary grożące za ich popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej skarbowej Dziedzina pr...

Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Prawo karne skarbowe jest to wyspecjalizowana gałąź prawa, ukształtowana na pograniczu prawa karnego, finansowego, administracyjnego i cywilnego. Prawo karne skarbowe określa jakie czyny są przestępstwami lub wykroczeniami skarbowymi i ustala zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary i inne śr...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1071

PRAWO KARNE SKARBOWE Prawo karno-skarbowe to wyspecjalizowana gałąź prawa karnego. Dzielimy na: - materialne - formalne (procesowe) - wykonawcze Przedmiotem norm tego prawa jest interes finansowy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz interesów finansowych Wspólnoty Europejski...