Dr Kinga Machowicz

note /search

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 637

Prawo Wspólnotowe Wspólne wartości Unii Europejskiej ZASADY (wspólne dla państw członkowskich): Wolności Zasada wolności ma szczególne znaczenie w sferze rynku wew. leżąc u podstaw wszystkich jego wolności: *swobody przepływu towarów i osób *swobody prowadzenia działalności gospodarczej i świa...

Polityka regionalna – zagadnienia egzaminacyjne

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Polityka regionalna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3472

...1. Wielość znaczeń pojęcia polityki regionalnej. 2. Globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego. 3. Ewolucja polityki na rzecz regionów UE. 4. Nowe instrumenty pomocy w perspektywie finansowej 2007-2013: JASPERS, JEREMIE, JESSICA. 5. Dozwolona pomoc publiczna. 6. Przedsięwzięcia wspier...

Kompetencje prezydenta w czasie stanu wojennego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1925

KOMPETENCJE PREZYDENTA RP W CZASIE STANU WOJENNEGO. W stanie wojennym obroną narodową kieruje prezydent na wniosek RM może postawić w stan gotowości wojsko polskie (siły zbrojne), określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego. Stan gotowości bojowej określa maks...

Sytuacja kryzysowa a stany nadzwyczajne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3262

2) SYTUACJA KRYZYSOWA A STANY NADZWYCZAJNE Sytuacja kryzysowa - zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany układ w taki sposób, iż zaczynają się i trwają w nim zmiany. Rezultatem tych zmian może być jakościowo nowy układ lub nowa struktura i funkcja w układzie istniejącym...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1736

POJĘCIE PLANÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO. Plany reagowania kryzysowego opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW W ZAKRESIE

Opracowanie pytań na egzamin - polityka regionalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1148

1. Za prawidłową realizacje programu operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiedzialność ponosi? a) Instytucja Zarządzająca b) Wspólny Sekretariat Techniczny c) Instytucja Audytowa d) Komitet Monitorujący 2. Innowacje to zjawisko? a) niezamierzone b) przypadkowe c) celowe d) niekonie...

Archeologia prawa. Cel kar- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Archeologia prawa # 9 - 09.05.11 + Cel kar ogólnoprewencyjny - odstraszanie. Zmiana pod wpływem oświecenia - Cesare Beccaria - o przestępstwach i karach Całe średniowiecze - zasada ogólnoprewencyjna Rynek - wykonywanie kary śmierci - przy kościołach - kuny (przy bocznym wejściu do kościoła mariackie...

Archeologia prawa. Ikonografia- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

PODSUMOWANIE (ikonografia): Pytania opisowe i o charakterze ikonograficznym: + Krzyże pokutne: „krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej” - rytuał prawny - na miejscu sprawca zostawiał krzyż: dwojaki charakter: kościelny (duchowny) i dodatkowo musiał coś materialnego stworzyć - część kr...

Archeologia prawa. Pielgrzymki ekspiacyjne. Miry

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

+ Pielgrzymki ekspiacyjne, miejsca związane z publikacjami aktów prawnych - Luwr - kodeks Hammurabiego - kodeks pisany na bazaltowym słupie - siedzące bóstwo i stojący król, zachowany w całości, prawo starożytne - metoda talionu, kary o...

Archeologia prawa. Zabytki- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1169

Archeologia prawa - Literatura: Witold Maisel „Archeologia prawna Europy”, „Archeologia prawna polski” - - + Archeologia prawa (archeios - dawny, stary, logos - nauka) - nauka o tym, co dawne - nauka o tym, co dawne w kontekście prawa Archeolo...