Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol - strona 3

Biznesplan - jak zrobić biznesplan

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

Przedstawiony poniżej plan opisuje działania związane z założeniem i dalszą działalnością Firmy BUD-CEG, która zamierza zająć się produkcją i dystrybucją materiałów dwóch rodzajów : cegły pełnej cegły dziurawki Firma BUD-CEG powstała w listopadzie 1994 r. jako Sp. Z O.O. trzech wspólników, którz...

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw - Rachunek kosztów postulowa...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Budżetowanie jest formą planowania krótkookresowego (rok, miesiąc, kwartał). Budżet jest wyrażaniem w jednostkach ilościowych i wartościowych planem przydzielonym określonym jednostkom wewnętrznym w...

Cash flow - pojęcie i zasada działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Światowe standardy dopuszczają stosowanie metody bezpośredniej i pośredniej Cash Flow. W Polsce obligatoryjna jest metoda pośrednia. Metoda bezpośrednia : przychody i koszty koryguje się do wpływów i wydatków tak, aby otrzymać przepływy pieniężne netto. W metodzie pośredniej zysk netto korygowany ...

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Problem przed którym stoi każde przedsiębiorstwo działające na obecnym rynku sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: jakie należy przedsięwziąć cele aby odnieść sukces, jakimi środkami i w jaki sposób należy do tego sukcesu dążyć ?. Podstawowymi czynnikami określającymi reguły postępowania przedsi...

Pytania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Metodą dowodu wprost lub niewprost na podstawie definicji wykazać, że funkcja f(x)= jest malejąca. Zad 2 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ Zad 3 Obliczyć (nie jestem pewna) Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji,

Zadania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Metodą dowodu wprost lub niewprost na podstawie definicji wykazać, że funkcja f(x)= -x 3 -3x+1 jest malejąca. Zad 2 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ e x = 2e y Zad 3 Obliczyć Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji,

Ekonomia i rodzaje zasobów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

EKONOMIA WYKŁADY SEMESTR I Wykład 16.X.2001 Ekonomia - nauka zaliczana do nauk społecznych zajmuje się analizą zachowań jednostek ludzkich. W ekonomi obowiązuje kolejność działań matematycznych, bada ona zachowanie poszczególnych jednostek, dotyczy procesu gospodarowania. 3 rodzaje zasobów: natur...

Ekonomia i jej podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Wykład 30.IX.2001. Ekonomia Pozytywna Normatywna Ekonomia normatywna - formuje zalecenia oparte na subiektywnych (własnych) ocenach zjawisk. Ekonomia pozytywna - zajmuje się obiektywnym naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki. Ceny ropy naftowej w latach 1973 - 74 wzrosły ponad trzyk...

Wzory analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Wykład 07.X.2001 Y = C + I + G C = Yd - S egzogeniczny (egzo) - wewnętrzne I = Y - C endogeniczny (endo) - zewnętrzne Yd = Y - NT Endo Y - dochód narodowy Endo C - konsumpcja Endo I - wydatki inwestycyjne Endo G - wydatki rządowe Endo Yd -

Podmioty procesowe gospodarowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Wykład 21.X.2001 PODMIOTY W PROCESIE GOSPODAROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWO - są to ludzie lub grupy ludzkie dysponujące określonymi środkami niezbędnymi do regularnego prowadzenia działalności gospodarczej w sferze produkcji obrotu towarowego czy usług. Głównym celem jest osiąganie zysku. GOSPODARSTWO D...