Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

note /search

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i r...

Analiza Finansowa podstawą oceny finansów przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 6426

ANALIZA FINANSOWA JAKO PODSTAWA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI Wstęp4 Rozdział I - Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa6 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa6 Rodzaje analiz10 Źródła informacji do oceny finanso...

Analiza finansowa spółki "IPB"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4564

Analiza finansowa spółki Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Spółka z o. o. Lata 2005-2009 Spis Treści Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa str. 3 Analiza wstępna str. 4 - 6 Ocena kapitału pracującego i analiza płynności finansowej str. 6-8 Analiza sprawności działania str. 9-10 Analiza po...

Analiza strategiczna przedsiebiorstwa - komputery - wartość sprzedanyc...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA „YYY” WSTĘP Gospodarka rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania sposobów optymalizacji działalności. Ważne są nie tylko wyniki, jakie w danym okresie czasu osiąga dana firma, ale także perspektywy, jakie czekają ją w przyszłości. Przedsiębiorstw...

Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej - PRZYKŁAD

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1127

Spółdzielnia Mleczarska „DEMI” I. Ogólne informacje o strategii Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa. W innym ujęciu strategia jest interpretowana jako zespół określonych zasad postępow...

Ekonomia - podstawowe definicje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT L O GISTYKI - Przejawia się on w jej funkcji koordynacyjnej przenikającej podstawowe klasyczne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania. BADANIA RYNKU ( Market Research ) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1869

ZAGADNIENIA Z EKONOMII DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Określ istotę ekonomii jako nauki i przedstaw rys historyczny jej narodzin i rozwoju? Wskaż i scharakteryzuj aparaturę metodologiczną ekonomii (kategoria ekonomiczna, prawo ekonomiczne, teoria ekonomiczna) oraz jej podstawowe metody badawcze? Wsk...

Analiza strategiczna wytwórni kostki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Streszczenie Przedmiotem analizy strategicznej jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość...

Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego - Analiza strukturalna sekt...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO „ SŁOWIK ” SPIS TREŚCI strona WSTĘP WSTĘP Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach: politycznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz kulturowych. Wymienione czynniki stanowią otoczenie ogólne przedsiębiorstwa, wobec których nie po...

Analiza stragiczna zakładów piwowarskich w Żywcu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADÓW PIWOWARSKICH W ŻYWCU S.A. SPIS TREŚCI. strona I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI3 II. ANALIZA MAKROOTCZENIA 4 1. Wymiar ekonomiczny. 2. Wymiar techniczny. 3. Otoczenie społeczne. III. ANALIZA SEKTOROWA6 1. Siła oddziaływania dostawców. 2. Siła oddziaływania nabywców. 3...