Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol - strona 4

Rynek i jego struktury

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Wykład 28.X.2001] RYNEK Rynek - pojęcie wieloznaczne, zespół transakcji, warunków, które doprowadzają do kształtu pomiędzy kupującymio i sprzedajacymi w procesie wymiany dóbr i usług. Rynek wyznacza: cene ilość Popyt - jets to ilość pewnego dobra jaką nabywcy, konsumenci sa gotowi nabyć przy r...

Elasrtyczność cenowa popytu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU - jest to siła reakcji popytu wywołana zmianą dochodu realnego. e d = [( Q 1 - Q 0 ) \ Q 0 ] \ [( d 1 r - d 0 r ) \ d 0 r ] Innymi słowy elastyczność ta informuje o ile % zmieni się popyt na dane dobro jeżeli dochód ...

Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Etapy analizy strategicznej Analiza strategiczna jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno s...

Ćwiczenia z finansów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Finanse - ćwiczenia Pojęcia: bilans udziały i akcje majątek obrotowy pasywa kapitały wynik netto Koszty ( nie podatkowe ): należności przedawnione ( powyżej 3 lat ) zapłacone odsetki budżetowe ( wobec budżetu i ZUSu ) kary i grzywny przekroczenia wydatków reprezentacyjnych koszty amortyza...

Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych. I. Pojęcie firmy i oznaczenie firmy nowo powstałej (pierwotnej). Firma - nazwisko lub nazwa, pod którą dana osoba prowadzi przedsiębiorstwo handlowe czy działalność zawodową uważaną za handlową. Firma ma na celu zindywidualizowanie działalności konkre...

Franchising - historia i pojęcie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Franchising Spis treści Wstęp 3 Historia 3 Rodzaje franchisingu 6 Formy franchisingu 9 Zalety franchisingu 11 Wadu franchisingu 12 Uwarunkowania prawne 13 Podsumowanie 1 4 Bibliografia 15 Załącznik 1. Umowa franchisingu a inne formy współpracy 17 Załącznik 2. Kodeks etyczny 18 Wstęp Rozwój gospodar...

Historia myśli ekonomicznej - Ekonomia liberalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Historia myśli ekonomicznej 08.10.2001 1. Ekonomia liberalna - A. Smith, Riccardo, Say: charakterystyka liberalizmu, niewidzialnej ręki rynku, teoria wartości, teoria podziału, prawo rynku Say'a, problem państwa. 2. Ekonomia m...

Innowacyjność przedsiębiorstwa - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Innowacyjność przedsiębiorstwa Innowacyjno ść wi ąż e si ę z wprowadzeniem czego ś nowego, nowatorstwem, reform ą , ulepszeniem. Mo ż e ona dotyczy ć wszelkich dziedzin i sfer oddzia ł ywa ń w r óż nych kierunkach. Innowacyjne s ą wi ę c wszystkie ulepszenia maszyn i urz ą d ze ń , reformy system ó...

Koncepcja systemowa o stałości i zmianie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Wykład 22.05.2001 Koncepcja systemowa 4. o stałości i zmianie cd. Funkcjonalizm: zachowanie objawowe (symptom) jest przejawem procesów samoregulacji systemu. Sygnalizuje otoczeniu, że istnieje jakiś problem i że otoczenie może być pomocne w jego rozwiązaniu. (np. ból głowy równoważy nadmiar napięty...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

MAKROEKONOMIA Wprowadzenie do makroekonomii Makroekonomia zajmuje się badaniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości za pomocą agregatowych wielkości (zmiennych) ekonomicznych. Wielkości agregatowe powstają w wyniku procesu agregacji. Agregacja (sumowanie, łączenie) - polega...