Dr Karol Sakowicz

Techniki aplikacyjne w biologii molekularnej - notatki z ćwiczeń 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Celem ćwiczeń z przedmiotu Techniki Biologii Molekularnej w Hodowli Zwierząt jest umożliwienie  studentom 3 roku kierunku bioinformatyka zdobycia doświadczenia w użyciu niektórych metod i technik  biologii   molekularnej   wykorzyst...

Ćwiczenia 2: Analiza ilościowa i jakościowa DNA

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3654

Ćwiczenie 2. Analiza ilościowa i jakościowa DNA Po   skończonej   izolacji   DNA   i   przed   wykonaniem   kolejnych   badań   należy   sprawdzić   jakie   jest  stężenie   (ilość)   oraz   czystość   materiału   w   próbie.   Analizę   można   przeprowadzić   za   pomocą  spektrofotometru lub z...

Ćwiczenia 3: Amplifikacja PCR

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1792

Ćwiczenie 3. Amplifikacja PCR W   1983   roku   Kary   Mullis,   amerykański   biochemik,   wynalazł   fundamentalną   dla   biologii  molekularnej   technikę   łańcuchowej   reakcji   polimerazy   PCR   (ang.   Polymerase   Chain   Reactio...

Ćwiczenia 4: Rozdział elektroforetyczny na żelu agarozowym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1225

Ćwiczenie 4. Rozdział elektroforetyczny na żelu agarozowym Elektroforeza na żelu agarozowym lub poliakrylamidowym jest standardową metodą używaną do  rozdziału oraz identyfikowania fragmentów DNA, działającą na zasadzie sita molekularnego. Podłączenie  do prądu stałego powoduje powstanie pola ele...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Błony biologiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1120

1. Składnik błon biologicznych - typy białek 2. Powstawanie chromoplastów - z jakich typów plastydów 3. Fitoferrytyna - występowanie Fitoferrytyna   - kompleks   żelaza   z   białkiem ,   nietoksyczna   zapasowa forma żelaza w   komórce ro...

Cykl komórkowy - Ekspresja genów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Cykl komórkowy  Procesy komórkowe z udziałem DNA  Ekspresja genów   DNA  DNA  RNA  Białko  Trans-      krypcja  Trans-    lacja  Repli- kacja  Synteza DNA i następujący po niej rozdział potomnych   cząsteczek DNA podczas podziału komórki muszą  być ściśle kontrolowane    Prokaryota:    -  Zaraz po ...

Material genetyczny organizmów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Materiał genetyczny organizmów  Wirusy  Wirusy  – brak metabolizmu, zdolności do samoistnego  pomnażania. Mają materiał genetyczny.   Po infekcji komórek gospodarza korzystają z ich enzymów  do produkcji wirusów potomnych.    Wirus mozaiki tytoniu  ssRNA   DNA 

Pytania na egzamin - Błony biologiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176

1. Składnik błon biologicznych - typy białek 2. Powstawanie chromoplastów - z jakich typów plastydów 3. Fitoferrytyna - występowanie Fitoferrytyna   - kompleks   żelaza   z   białkiem ,   nietoksyczna   zapasowa forma żelaza w   komórce ro...

Raport- biologia molekularna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Określenie zmian morfologicznych i liczebności komórek traktowanych różnymi stężeniami sulforafanu i nokodazolu w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Przeżywalność komórek w próbce kontrolnej była najwyższa ze wszystkich obserwowanych płytek. Komórki na płytce kontrolnej tworzyły dużą kolonię. Pod ...

Makromolekuły - pytania na egzamin

 • Politechnika Śląska
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Questions from Makropierdoły 1 - Schemat generacji dendromeru czwartego rzędu i właściwości gdy na powierzchni znajdują się grupy NH 2 2 - jakie są reakcje uboczne metylochlorowania polistyrenu 3 - siły van der waalsa w strukturze gospodarz-g...