Dr Jerzy Seweryniuk - strona 3

Recyrkulacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Recyrkulacja ZALETY • niski koszt, • prosta konstrukcja WADY • niska jakość powietrza nawiewanego, • wymagane niewielkie zużycie energii do napędu siłowników przepustnic, • brak ryzyka szronienia, Rekuperacyjny krzyżowo−płytowy wymiennik ciepła Jako zalety można wymienić: _ prostota kon...

Rodzaje grzejników - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

RODZAJE GRZEJNIKÓW Grzejniki konwektorowe są to grzejniki, w których obudowa służy do zintensyfikowania naturalnego przepływu ogrzewanego powietrza. Grzejniki konwektorowe zbudowane są najczęściej na bazie gęsto ożebrowanej rurki, przez którą płynie czyn­nik grzejny. Obudowa, oprócz wzmo­żenia

Rodzaje klimatyzatorów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Rodzaje klimatyzatorów Do wyboru mamy dwie podstawowe grupy urządzeń: klimatyzatory typu split i klimatyzatory monoblokowe. Klimatyzatory typu split. W domach jednorodzinnych stosuje się je najczęściej, bo są nowocześniejsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu Każde takie urządzenie składa się z po...

Rodzaje palenisk i ich charakterystyka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1995

Rodzaje palenisk i ich charakterystyka. Współczynnik nadmiaru powietrza „lambda” - jest to stosunek niezbędnej ilości powietrza do całkowitego spalania do ilości doprowadzonego powietrza. Zależy m.in. od rodzaju paliwa i rodzaju paleniska. Rodz...

Schemat ideowy elektrociepłowni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Schemat ideowy elektrociepłowni i korzyści wynikające ze skojarzonego wytwarzania energii i ciepła. Przyczyny centralizacji wytwarzania ciepła i rozwoju systemów ciepłowniczych w Europie i na Świecie można podzielić na : przyczyny ekonomiczne - przy niskiej sprawności indywidualnych źródeł ciepła ...

Sposób podłączenia grzejników - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Sposób podłączenia grzejników - Rozporzą­dzenie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 15 z 1999r, poz.140.) nakazuje in­westorom wyposażanie instalac...

Systemy sieci ciepłowniczych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Systemy sieci ciepłowniczych: a.) dwuprzewodowe- 2 przewody, nośnik ciepła (wyższa temp.) transportowany przewodem zasilającym, drugi przewód to powrotny. Stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. b.) trzyprzewodowe- 2 przewody zasilające z nośnikami ciepła o różnej temp. i jede...

Ustalone przewodzenie i przejmowanie ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Ustalone przewodzenie i przejmowanie ciepła przy istnieniu wewnętrznych źródeł ciepła Założenia: 1. Źródła ciepła są rozmieszczone równomiernie w rozpatrywanym ciele. 2. Wydajność źródła ciepła odpowiada objętościowej gęstości strumienia c...

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez ściankę płaską W celu rozważenia przypadku ustalonego przenikania ciepła przez ściankę płaską przyjęto następujące założenia: 1. Ściana płaska posiada grubość δ znacznie mniejszą od wymiarów pola jej powierzchni A. 2. Ściana jest wykonana z materia...

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez ściankę walcową W praktyce technicznej mamy do czynienia najczęściej ze ściankami krzywymi np. rurami, które posiadają kształt walca. W celu rozważenia przypadku ustalonego przenikania ciepła przez ściankę walcową przyjęto następujące założenia: Śc...