Dr Jerzy Seweryniuk - strona 4

Wentylacja wyporowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Wentylację wyporową - realizuje się za pomocą nawiewu wyporowego, w ktorym powietrze nawiewane wypiera mniej lub bardziej intensywnie powietrze przed nim znajdujące się. Stosuje się ją w pomieszczeniach, w ktorych powstają zanieczyszczenia, a ruch powietrza nawiewanego uniemożliwia rozcieńczenie zan...

Wentylacja mechaniczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Wentylacja mechaniczna - jest podstawowym systemem wentylacji wszelkiego rodzaju pomieszczeń, w których ma być wywołana wymiana powietrza sposobem zorganizowanym. Według sposobu zaopatrzenia powietrza systemy mogą być nawiewnymi i wy...

Wentylacja naturalna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Wentylacja naturalna - wykorzystuje naturalne zjawiska fizyczne powietrza (wiatr, rożnica temperatur) oraz cechy konstrukcyjne budynku do wywołania ruchu powietrza w pomieszczeniu wentylowanym: działanie wiatru — rożnica ciśnień, rożnic...

Wentylacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Wentylacja Stwarzanie warunków, w których człowiek odczuwałby stan komfortu cieplnego, stanowi główny cel instalowania urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zadanie wentylacji polega na tym, aby w pomieszczeniach utrzyma...

Wprowadzenie do przewodnictwa ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wprowadzenie do przewodnictwa ciepła Rozprzestrzenianie się energii cieplnej wewnątrz ciała na drodze wymiany energii cieplnej bezpośrednio pomiędzy sąsiednimi cząstkami oraz dyfuzji drobin, atomów i swobodnych elektronów. Wszystkie rozważania dotyczące przewodnictwa cieplnego są przeprowadzane p...

Współczynnik nadmiaru powietrza w procesie spalania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Współczynnik nadmiaru powietrza w procesie spalania. Teoretyczna ilość powietrza Lt wystarcza do całkowitego spalenia paliwa pod warunkiem dokładnego wymieszania cząsteczek tlenu z cząsteczkami paliwa. W praktyce rozdział powietrza w eksploatowanych paleniskach kotłów centralnego ogrzewania nie jes...

Współczynnik przenikania ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Współczynnik przenikania ciepła - to bardzo ważny parametr przegród budowlanych - na jego podstawie można określić straty cieplne dla danej przegrody. Wartość współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego w...

Wykres piezometryczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 7077

Wykres piezometryczny. Przepływ wody w sieciach ciepłowniczych wywołany jest działaniem pomp obiegowych. Ilustracją strat ciśnienia przy przepływie wody jest wykres ciśnień. W czasie postoju pomp ciśnienie w sieci ma jednakową wartość. Linie ciśnienia w czasie pracy i podczas postoju pomp obiegowy...

Wymiana ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Wymiana ciepła Proces wymiany ciepła jest procesem fizycznym związanym z rozprzestrzenianiem się energii cieplnej. Można wyróżnić trzy sposoby, przy pomocy których ciepło może być wymieniane przewodzenie i przenikanie - kondukcja, unoszenie lub przejmowanie -

Wymienniki ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Wymienniki ciepła - rekuperacja, regeneracja. Rekuperacja - wymiennik glikolowy ZALETY • regulacja wydajności i odszranianie realizowane przez zawór by-pass, WADY • wymagana dodatkowa energia napędowa (zasilanie pompy), • szczelność układu...