Rodzaje grzejników - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje grzejników - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJE GRZEJNIKÓW
Grzejniki konwektorowe są to grzejniki, w których obudowa służy do zintensyfikowania naturalnego przepływu ogrzewanego powietrza. Grzejniki konwektorowe zbudowane są najczęściej na bazie gęsto ożebrowanej rurki, przez którą płynie czyn­nik grzejny. Obudowa, oprócz wzmo­żenia konwekcji, poprawia estetykę grzejnika i chroni przed oparzeniem w przypadku wysokiej temperatury elementów grzejnych. Konwektory z rur stalowych ożebrowanych w obu­dowie stosowane były najczęściej w obiektach przemysłowych. Nie­które typy konwektorów mogły praco­wać bezpośrednio przy wysokich pa­rametrach sieci cieplnej. Często zmiana wydajności konwektora odby­wa się za pomocą przepustnic powie­trza montowanych w obudowie. Obe­cnie najczęściej spotyka się tego typu grzejniki zbudowane z rurki miedzia­nej, na której osadzono żebra z mie­dzi lub aluminium.
Konwektory mają najmniejszą spo­śród wszystkich typów grzejników po­jemność wodną, a więc najmniejszą bezwładność cieplną. Ze względu na możliwość uzyskania małych gabary­tów poprzecznych często umieszcza się je w formie listw przypodłogowych lub zabudowuje w kanałach w podłodze (konwektory listwowe).
Grzejniki rurowe. Do niedawna ten typ grzejników był stosowany wy­łącznie w obiektach przemysłowych i sklepach. Stalowe lub żeliwne rury (najczęściej gęsto ożebrowane tzw. faviery) o dużej średnicy nie stanowi­ły elementu dekoracyjnego. Ich zale­tą była duża odporność na uszko­dzenia mechaniczne, duża powierzchnia ogrzewalna dziękiożebrowaniu oraz niewielki koszt. Obecnie najczęstszym sposo­bem wykorzystania elementów ruro­wych bez ożebrowania są grzejniki łazienkowe. Często wykorzystuje się je również jako suszarki do ręczni­ków. Zbudowane są najczęściej z rur stalowych łączo­nych przez spawanie. Ze względu na materiał i łatwość gięcia możliwe jest uzyskanie praktycznie dowolnych kształtów. Stosowanie nowocze­snych powłok lakierniczych pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni w szerokiej gamie kolorów. W grzej­nikach łazienkowych może być do­datkowo montowana grzałka elek­tryczna umożliwiająca użytkowanie grzejnika jako suszarki poza sezo­nem grzewczym.
Grzejniki promieniujące oddają większość ciepła przez promieniowanie. Odróżniamy tu promienniki wysokotemperaturowe (elektryczne, gazowe,. olejowe) , podwieszone płyty promieniujące (o temperaturach od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu stopni) oraz niskotemperaturowe ogrzewania podłogowe, ścienne i sufitowe (wodne, elektryczne). Przy doborze tych grzejników kierujemy się danymi producenta. Ogrzewania podłogowe w RFN muszą przejść badania cieplne, analogiczne do badań grzejników konwekcyjnych, celem określenia t.zw. charakterystyki bazowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz