Dr Jarosław Czub - strona 2

Referat geneza EBI

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

INSTYTUCJE UE REFERAT 05.12.2012 GENEZA EBI Pytanie 1. Od kiedy działa Europejski Bank Inwestycyjny? Europejski Bank Inwestycyjny działa od 1 stycznia 1958 roku, a początki jego powstania są związane z procesem tworzenia W...

Trybunał Obrachunkowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 826

INSTYTUCJE UE 28.11.2012 TYBUNAŁ OBRACHUNKOWY GENEZA POWSTANIA Początki powstania - lata 70'te XX wieku; Do 1975 → zadania służące kontroli dysponowania środkami należały do dwóch odrębnych instytucji - Powołana przez Komisję jednostka Komisji ds. Koordynacji zapobiegania Oszustwa (EWG i Euroato...

Europejski Bank Centralny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

INSTYTUCJE UE 21.11.2012 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY GENEZA POWSTANIA Początki powstania - lata 80'te XX wieku; W czerwcu 1989 r. w oparciu o raport Delorsa Rada Europejska zadecydowała, że pierwszy etap realizacji UGW rozpocznie się 1 lipca 1990 r. (tego dnia zniesiono właściwie wszystkie ograni...

Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE: GENEZA: -Wraz z podpisaniem w dniu 18 kwietnia 1951 r. traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), który wszedł w życie 23 lipca 1952, a przestał obowiązywać 23 lipca 2002 r. (Belgia, RFN, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia) ut...

Europejski Bank Centralny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

I NSTYTUCJE U NII E UROPEJSKIEJ EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Europejski Bank Centralny to bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 17 krajów Unii. Zarządza euro - wspólną walutą UE - i zapewnia ochronę stabilności cen w Unii. EBC odpowiad...

Decyzja Rady Europejskiej 16.10.2010

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

DECYZJE   DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ  z dnia 16 września 2010 r.  w sprawie zmiany wykazu składów Rady   (2010/594/UE)  RADA EUROPEJSKA,   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego  art. 16 ust. 6 akapit pierwszy,  uwzględnia...

Decyzja Rady 14.12.2010

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

DECYZJE   DECYZJA RADY  z dnia 14 grudnia 2010 r.  w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady   (2010/795/UE)  RADA UNII EUROPEJSKIEJ,   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Agencje UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: geneza Agencji Unii Europejskiej, charakter AUE, struktura, rodzaje agencji, przykłady agencji, funkcje AUE, ...