Dr Jarosław Czub

Instytucje Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości w tym sądy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

INSTYTUCJE UE 14.11.2012 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ - W TYM SĄDY I SĄDY WYSPECJALIZOWANE GENEZA POWSTANIA 1951 r. traktat paryski - Trybunał Sprawiedliwości EWWiS. 1957 r. traktaty rzymskie - Trybunał Sprawiedliwości ...

System Instytucjonalny UE - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

INSTYTUCJE UE - Ćwiczenia 10.10.2012 SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE Zasady funkcjonowania UE UE - jako specyficzna przestrzeń prawna UE jako organizacja charakterze integracyjnym stanowi pewną jednolitą przestrzeń geopolityczną, a obrębie której panuje określone przepisy prawa wspólnotowego jego re...

Europejski rzecznik praw obywatelskich - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 504

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ 19.12.2012 EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Powołany na mocy Traktatu z Maastricht - 1992; Podstawa prawa art. 228 TFUE & decyzja PE z 9.03.1994 w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania zadań przez RPO (zmieniona decyzjami z 14.032002 oraz 18.0...

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1295

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE Co to jest System? System - oznacza skoordynowany układ elementów tworzących pewną całość a także zasady jego funkcjonowania stosowane w określonej dziedzinie. Co to jest System instytucjonalny? System instytucjonalny - oznacza skoordynowany układ organów tworzących pewn...

Dr Jaros_aw Czub - INSTYTUCJE UE - Europejski Bank inwestycyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

INSTYTUCJE UE 05.12.2012 EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY GENEZA POWSTANIA Początki powstania - lata 50'te XX wieku; Początek powstania powiązany jest związany z procesem powołania Wspólnoty Europejskiej; 1958 → został założo...

Komisja Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

INSTYTUCJE UE 07.11.2012 KOMISJA EUROPEJSKA GENEZA POWSTANIA Komisja została utworzona w 1958 roku, wraz z powstaniem EWG, stanowiąc instytucjonalny odpowiednik Wysokiej Władzy, organu wykonawczego utworzonej w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Na mocy Traktatu o fuzji organów Wspó...

Komitet Ekonomiczno - Społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

INSTYTUCJE UE 12.12.2012 KOMITET EKONOMICZNO - SPOŁECZNY GENEZA POWSTANIA 1957 r. → Powstał jako instytucja doradcza na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (pierwowzorem powstania organu była francuska Rada Ekonomiczno-Społeczna - Conseil économique et social); 1958 r...

Parlament Europejski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

INSTYTUCJE UE 24.10.2012 PARLAMENT EUROPEJSKI GENEZA POWSTANIA Początki powstania - funkcjonuje od początku powstania Wspólnot (zmieniając nazwy → do TL); 1951 → w ramach EWWiS utworzono Wspólne Zgromadzenie (funkcja kontrolna nad innymi organami), zgromadzenie skupiało 78 parlamentarzystów wyb...

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

INSTYTUCJE UE 17.10.2012 RADA EUROPEJSKA GENEZA POWSTANIA Początki powstania - lata 60'te XX wieku (nieformalne spotkania na szczycie szefów państw i rządów); 10-11.02.1961 Paryż → I konferencja na szczycie; 9-10.12.1974 Paryż → II konferencja - decyzja na sformalizowanie spotkań na szczycie i...

Rada - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

INSTYTUCJE UE 31.10.2012 RADA GENEZA POWSTANIA Początki powstania - lata 50'te XX wieku; 1951 & 1957 → w ramach trzech Wspólnot → EWWiS, EWG→WE, EWEA powstają Rady pod nazwami: „Specjalna Rada Ministrów Europejskiej Wspólnoty Węgla i