Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej - strona 1 Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej - strona 2 Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE:
GENEZA:
-Wraz z podpisaniem w dniu 18 kwietnia 1951 r. traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), który wszedł w życie 23 lipca 1952, a przestał obowiązywać 23 lipca 2002 r. (Belgia, RFN, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia) utworzono Trybunał Sprawiedliwości EWWiS, który miał być odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania prawa wspólnotowego, za jego jednolite stosowanie przez wszystkie państwa;
* zgodnie z traktatem paryskim Trybunał składał się z 7 sędziów oraz 2 rzeczników generalnych, którzy 4 grudnia 1952 złożyli ślubowanie;
* uroczysta inauguracja odbyła się w Luksemburgu 10 grudnia 1952 r. podczas pierwszego uroczystego posiedzenia pod przewodnictwem Massima PILOTTIEGO, który został pierwszym prezesem Trybunału w latach 1952-1958;
* marzec 1953- opracowanie regulaminu; pierwsze wyroki: 21 grudnia 1954 (Francja przeciwko Wysokiej Władzy, Włochy przeciwko Wysokiej Władzy);
-25 marca 1957 r. podpisano traktaty rzymskie (obowiązujące od 1 stycznia 1958), które ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, powołano także nową władzę sądową (jedną dla trzech wspólnot) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. TSWE zastąpił Trybunał EWWiS.
* TSWE stał się jednolitą instytucją Wspólnot Europejskich;
-Podpisany 28 lutego 1986 Jednolity Akt Europejski (1 lipca 1987) wprowadził zmiany do traktatów: paryskiego i rzymskiego oraz upoważnił Trybunał do zwrócenia się do Rady o ustanowienie przy nim organu pierwszej instancji;
-Decyzją Rady z 24 października 1988 na wniosek Trybunału został utworzony sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich;
* Odtąd w skład TSWE wchodzą dwa niezależne organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd Pierwszej Instancji;
*Część spraw o charakterze gospodarczym rozpatrywana do tej pory przez Trybunał została przekazana Sądowi Pierwszej Instancji;
*Dalsze przekazywanie kompetencji z Trybunału do Sądu następowało stopniowo w następstwie wejścia w życie Traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht, 7 luty 1992), traktatu z Amsterdamu ( 2październik 1997) oraz z Nicei (26 luty 2001).
-Traktat z Nicei, który wszedł w życie 1 lutego 2003 r. umożliwił Trybunałowi postulowanie utworzenia dodatkowych izb sądowych; Na podstawie postanowień TN, Rada decyzją z 2 listopada 2004 r. ustanowiła przy Sądzie Pierwszej Instancji Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej.
*utworzenie SSPUE umożliwiło odciążenie Sądu PI w zakresie sporów pomiędzy instytucjami a ich pracownikami;
-Traktat lizboński13 grudnia 2007, wszedł 1 grudnia 2009, Wspólnota Europejska zastąpiona jest Unią Europejską, wyposażoną odtąd w osobowość prawną. Znika struktura filarów, Unia otrzymuje nowe ramy instytucjonalne;

(…)

… ograniczenia TS do orzekania w trybie prejudycjalnym, (ale postanowienia przejściowe orzekają, że ta właściwość będzie w pełni obowiązywać dopiero 5 lat po jego wejściu w życie (tzn. TL); Art. 276 TFUE,
* Karta praw podstawowych -> Deklaracja nr 1, Artykuł 6 TUE, Protokół nr 30: Artykuł 1 1. Karta nie rozszerza kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski…
… Unii Europejskiej.
*utworzenie SSPUE umożliwiło odciążenie Sądu PI w zakresie sporów pomiędzy instytucjami a ich pracownikami;
-Traktat lizboński13 grudnia 2007, wszedł 1 grudnia 2009, Wspólnota Europejska zastąpiona jest Unią Europejską, wyposażoną odtąd w osobowość prawną. Znika struktura filarów, Unia otrzymuje nowe ramy instytucjonalne; * Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który obejmuje:
- Trybunał Sprawiedliwości;
- Sąd; - sądy wyspecjalizowane;
* Zakres właściwości: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Z jednej strony, skoro traktat z Lizbony uchylił dawny art. 35 dotyczący współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (dawny tytuł VI traktatu UE), właściwość Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym nie jest już uzależniona od złożenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz