Dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz

Bezpieczenstwo gospodarcze - konwerasatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952

Bezpieczeństwo Gospodarcze(konwersatorium) - Sala 115 BUW (czwartek) 16.45 - Prowadzący dr. Jarosław Ćwiek-Karpowicz - Jest lista obecności - Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione - Mamy 8 tematów i na 9 zajęciach kolos E-mail : jarek.cwiek@wp.pl Dyżur : Zakład Badań Wschodnich 15-16:30 ...

Biogaz - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

Biogaz Biogaz jest gazem powstającym w wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia  organicznego, np. biomasy, odchodów zwierzęcych, odpadów przemysłu rolno-spożywczego,  osadów ściekowych, biodegradowalnych stałych odpadów komunalnyc...

Energie odnawialne - rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Slajd Energia wody Slajd Woda zawarta w hydrosferze jest w ciągłym ruchu, głównie w wyniku oddziaływania energii słonecznej, energii geotermalnej oraz grawitacyjnej. Ogrzewana woda przez energię słoneczną i geotermalną, parując tworzy chmury w postaci deszczu. Wody powierzchniowe w Polsce zajmują 8...

Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1428

Odnawialne źródła energii Energia słoneczna Wstęp Do zewnętrznej granicy atmosfery Ziemi dociera ze Słońca strumień energii, którego  moc wynosi ok. 178 PW i stanowi zaledwie jedną półmiliardową część całkowitej energii  promieniowania   słonecznego.   Strumień   ten   jest   o   ok.30   000   razy...

Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej Uwarunkowania migracji zarobkowej: Odmienna polityka imigracyjna w zakresie migracji zarobkowej Odmienna tradycja państwa w zakresie migracji zarobkowej Stan gospodarki w d...

Polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

Polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych USA to kraj stworzony i rozwijający się dzięki migrantom. Dla Amerykanów migranci są kategorią bardzo szeroką- osoby urodzone poza terytorium USA (nawet po nabyciu obywatelstwa jesteś jeszcze migrantem) 3 grupy migrantów są to osoby, które: Przybyły i uzy...

Polityka migracyjna w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

polityka migracyjna w Polsce- między wolnością a kontrolą Etapy rozwoju polityki migracyjnej: Do 2004 Swoboda wydawania wiz narodowych Od końca lat 90 początek obostrzeń związanych z przyjęciem unijnych procedur Brak programów inte...

Procesy migracyjne na obszarze byłego ZSRR

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Procesy migracyjne na obszarze byłego ZSRR i obecnej Rosji ZSRR w latach 80' miał wielki potencjał w liczbie mieszkańców - aż 300 mln. mieszkańców. Obecnie Rosja boryka się z dwoma podstawowymi problemami: Korupcja Kryzys demograficzny Koniec lat 80' - na ZSRR składało się wiele narodowości, wi...

Pytania z kolokwium i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Wymień przynajmniej 2 grupy które najbardziej korzystają na przypływie dużej liczby emigrantów Pracodawcy z sektorów pracochłonnychzagrożonych brakiem taniej siły roboczej Gałęzie przemysłu korzystające na wzroście populacji Rodziny i rodacy emigrantów będących w kraju przyjmującym Które państwa...

Pytania na kolokwium - Migracja ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Wymień przynajmniej 2 grupy które najbardziej korzystają na przypływie dużej liczby emigrantów 2. Które państwa w 1985 roku podpisały w Shengen układ o zniesieniu granic - Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy 3. Scharakteryzuj 3 modele państwa imigracyjnego Freemana 4. które państw...