Dr Jan Polak

note /search

Prace na wysokości-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

Definicja pracy na wysokościach. Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdując...

Wykopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

Czynniki wpływające na niebezpieczeństwo wykonywania robót ziemnych. Profilaktyka i sposoby zwiększające bezpieczeństwo robót ziemnych. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spraw...

Zagospodarowanie i organizacja placu budowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1386

Plac budowy, teren budowy - wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka obiektów budowlanych). Na tym terenie znajdują się zarówno budowane obiekty, jak i wszystk...

Pomiary wielkosci elektrycznych stałych w czasie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo cyfrowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

Pomiary wielkości elektrycznych stałych w czasie Pomiary prądu stałego Technika pomiaru prądu zakresy od Pa do setek A czynniki wpływające na wynik pomiaru (jest on różny od wydajności prądowej J źródła) rezystancja wewnętrzna źródła prądowego Rg rezystancja wewnętrzna

Pytania kontrolne i odpowiedzi do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1246

Miernictwo 1 Omówienie zagadnień kontrolnych 1 Czym są : pomiar, miernictwo, metrologia Pomiar - proces empiryczny1 (eksperyment) polegający na obiektywnym przyporządkowaniu wartości liczbowych spostrzeganym właściwościom badanych obiektów ...

Wykład - właściwosci elementów biernych

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Miernictwo Elektroniczne AiR mgr Wykład 13   Właściwości elementów biernych   Rezystor rzeczywisty       Kondensator rzeczywisty       Cewka indukcyjna rzeczywista         Pomiary impedancji Mostki czterogałęźne Właściwości o...

Elementy teorii błędów pomiaru - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

ELEMENTY TEORII BŁEDÓW POMIARÓW Każdy pomiar wielkości fizycznej wymaga oszacowania błędu, którym jestobarczony wynik tzn. podania z jaką dokładnością dana wielkość została wyznaczona. Obowiązuje nas to także w laboratorium. W procesie pomiaru można wyróżnić trzy etapy: 1. wyznaczenie szukanej ...

Wykład - jednostki i układy miar

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Miernictwo Elektroniczne Wykład 3. - 09.03.2006 1. Jednostki i układy miar oraz wzorce. • Interpretacja wyniku pomiaru. o Pomiar polega na przyporządkowaniu wartości liczbowych spostrzeganym właściwościom badanych obiektów. o Liczba przyporządkowana interpretowana jako mierzonej stosu...

Wykład - konfiguracja i współpraca systemów pomiarowych

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

konfiguracja i współpraca systemów pomiarowych System pomiarowy - pewien zorganizowany zespół El. Objęty wspólnym sterowaniem, przeznaczony do pobierania inf z badanego obiektu, przetwarzania, przekazywania w zoptymalizowanej formie jednostka sterująca - komputer Ew mikroprocesor z odpowiednim oprog...

Narzędzia pomiarowe - wykład - Miernik

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

NARZĘDZIA POMIAROWE Schemat funkcjonalny przyrządu pomiarowego System pomiarowy - zbiór funkcjonalny przyrządów i przetworników pomiarowych objęty wspólnym sterowaniem (wewnętrznym lub zewnętrznym) tworzący jedną organizacyjną całość ...