Dr Jan Polak - strona 2

Pomiary wielkości nieelektrycznych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

+ Na obecnym wykładzie: - pomiary wielkości nieelektrycznych - systemowy opis przyrządów pomiarowych - przyrządy o przetwarzaniu statycznym i dynamicznym oraz ich charakterystyki - oddziaływanie przyrządu na wielkość mierzoną - miern...

Wykład - przetworniki analogowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Miernictwo Elektroniczne AiR mgr Wykład 6   Analogowe przetworniki pomiarowe   Dzielniki napięć i prądów       Przekładniki prądu i napięcia przemiennego       Przetworniki I/U...

Wykład - przetworniki cyfrowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE (C/A) - zadaniem przetworników C/A jest zamiana sygnału z postaci cyfrowej na proporcjonalną do niej wartość analogową (kwantowaną) Rys. Symbol i charakterystyka idealnego przetwornika C/A -Podstawowe parametry przetworników C/A (we/wy, statyczne i dynamiczne) lic...

Rachunek błędów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

Rachunek błędów Wstęp Proces pomiarowy mający na celu poznanie obiektu badań prowadzi często do określenia wartości rzeczywistej badanej wielkości. Jednak wynik pomiarów może różnić się od wartości rzeczywistej wielkości mierzonej. Zatem ważną częścią tego procesu jest analiza popełnionych w trakc...

Systemy pomiarowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Systemy pomiarowe Budowane w celu pomiaru wartości wielu różnych wielkości Inteligentny czujnik -wyposażony w mikroprocesor i stanowić może odrębny podsystem Oprogramowanie syste...

Wzorce - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Wzorce Wzorzec miary - jest narzędziem pomiarowym służącym do odtworzenia lub odtwarzającym za znaną dokładnością miarę wielkości danej warto Miara wzorcowa musi zapewnić łatwość porównywania z innymi miarami wzorcowymi. Wzorce w zależności od roli jaką pełnią w procesach pomiarowych tworzą swoistą...

Roboty dekarskie i izolacyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Roboty dekarskie i izolacyjne 1. Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 2. 1. Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte. 2. Kotły i ...

Roboty montażowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Roboty montażowe 1. Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych....

Roboty na wysokści-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Roboty na wysokości 1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 2. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabe...