Narzędzia pomiarowe - wykład - Miernik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia pomiarowe - wykład - Miernik - strona 1 Narzędzia pomiarowe - wykład - Miernik - strona 2 Narzędzia pomiarowe - wykład - Miernik - strona 3

Fragment notatki:

NARZĘDZIA POMIAROWE
Schemat funkcjonalny przyrządu pomiarowego
System pomiarowy - zbiór funkcjonalny przyrządów i przetworników pomiarowych objęty wspólnym sterowaniem (wewnętrznym lub zewnętrznym) tworzący jedną organizacyjną całość
Metoda pomiarowa -zespół czynności wykonywanych podczas przeprowadzania pomiaru celem określenia wartości wielkości mierzonej (wyniku pomiaru)
METODY POMIAROWE
Metody pomiarowe można dzielić ze względu na:
sposób przetwarzania sygnału pomiarowego:
‹ analogowe - mierzonej wielkości analogowej odpowiada sygnał pomiarowy ciągły
‹ cyfrowe - ciągłe przedziały wartości wielkości mierzonej są odwzorowane przez dyskretne wartości sygnału pomiarowego
„ sposób uzyskiwania wyniku pomiaru:
‹ bezpośrednie - uzyskanie pomiaru, w wyniku których wartość wielkości mierzonej otrzymuje się bezpośrednio, bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń
‹ pośrednie - wynik pomiarów otrzymuje się pośrednio z pomiarów bezpośrednich
‹ złożone - nazywa się pomiary polegające na bezpośrednim lub pośrednim wyznaczeniu wartości pewnej liczby, wielkości związanych ze sobą układem równań algebraicznych
„ sposób porównywania wielkości mierzonych z ich wzorcami: ‹ podstawowa (absolutna) - opiera się na pomiarze wielkości podstawowych, wchodzących do definicji wielkości mierzonej ‹ porównawcza  odchyłowa, różnicowa, zerowa, kompensacyjna, komparacyjna
Metoda odchyłowa - polega na przyporządkowaniu wielkości mierzonej ( w jej aktualnym stanie) miejsca w uporządkowanym zbiorze wartości danej wielkości. Pomiar wykonuje się przyrządem pomiarowym wywzorcowanym w jednostkach miary danej wielkości
Metoda różnicowa - polega na odjęciu od wielkości mierzonej X znanej wartości Xw i pomiarze metodą odchyłową różnicy X-Xw . jako wynik wskazania przyrządu odczytuje się wartości α = X-Xw . metod
Przyrządy i przetworniki pomiarowe
Są to narzędzia pomiarowe:
„ Przyrządy -służące do wykonywania pomiaru „ Przetworniki -służące do zamiany wielkości mierzonej na sygnał pomiarowy
Znajomość zasady działania przyrządów pomiarowych jak też cech badanego obiektu umożliwia zminimalizowanie lub przewidzenie i właściwe obliczenie niedokładności pomiaru
Schematy przyrządów pomiarowych
Schemat funkcjonalny - przedstawia realizacje algorytmu
Schemat strukturalny - przedstawia strukturę (budowę) przyrządu
Schemat funkcjonalny


(…)

… mikroamperomierz prądu stałego, natomiast:
„ dołączając bocznik (Rb) zmieniamy zakres
„ po dołączeniu posobnika (Rd) tworzymy woltomierz
„ dodając przetwornik prostownikowy tworzymy woltomierz napięć zmiennych
Przetwarzanie C/C
Przetwarzanie cyfrowo-cyfrowe (C/C) realizowane jest poprzez układy cyfrowe (od elementarnych po mikroprocesorowe), które operują sygnałami cyfrowymi zarówno na wejściu jak i na wyjściu.
Sygnały cyfrowe są najczęściej dwuwartościowe czyli dwójkowe (binarne). W zależności od przyporządkowanych poziomów do stanów 0 i 1, rozróżnia się logikę dodatnią i ujemną. Dokładne wartości poziomów determinują technologie układów np. TTL, ECL lub CMOS
Zapis kombinacji cyfr 0 i 1 nosi nazwę słowa cyfrowego, w którym pierwszy bit z lewej to bit najbardziej znaczący (MSB) a z prawej to najmniej znaczący…
…) (liniowa lub nieliniowa)
czułość S=dY/dX
stała przyrządu C=1/S
Zakres: wskazań (miernika), przetwarzania (przetwornika) (Xmax-Xmin) lub pomiarowy
warunki znamionowe
błąd podstawowy (błąd w warunkach znamionowych), klasa dokładności (dopuszczalna wartość błędu podstawowego) i błędy graniczne dodatkowe (np. temperaturowe) parametry dynamiczne: charakterystyka czasowa, błąd dynamiczny, charakterystyka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz