Pytania kontrolne i odpowiedzi do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania kontrolne i odpowiedzi do egzaminu - strona 1 Pytania kontrolne i odpowiedzi do egzaminu - strona 2 Pytania kontrolne i odpowiedzi do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Miernictwo 1
Omówienie zagadnień kontrolnych
1
Czym są : pomiar, miernictwo, metrologia
Pomiar - proces empiryczny1 (eksperyment) polegający na obiektywnym przyporządkowaniu wartości liczbowych spostrzeganym właściwościom badanych obiektów (zjawisk).
Miernictwo - technika prowadzenia pomiarów.
Metrologia - nauka o zasadach prowadzenia pomiarów ukierunkowana na poznanie ilościowe, a w ostateczności na uzyskanie w świadomości człowieka obrazu otaczającego świata.
2
Koncepcje praw przyrody
Nie należy przesadzać, że to, czego się Państwo uczycie, to prawda
(A. Polak)
Koncepcje praw przyrody są to prawa, których nie udało się w żaden sposób obalić.
1. Prawo przyrody jest nałożone na Wszechświat. Gdyby istniały dwa Wszechświaty – to prawa przyrody
w nich byłyby takie same.
2. Struktura Wszechświata definiuje prawa przyrody i zależy od rozkładu materii.
3
Schemat procesu poznawczego w pomiarach
1 proces
wymagający współdziałań energetycznych między ciałami
4
Co to jest informacja i jakie są jej miary
Informacja to relacja pomiędzy obiektami, związana ze zmianą stanu jednego z nich i jego nieokreśloności.
Informacje można pozyskać tylko na drodze materialnego współoddziaływania z tym obiektem. Transportowi
informacji zawsze towarzyszą zakłócenia.
Wyróżniamy następujące miary informacji :
1. Podejście probabilistyczne – każdemu stanowi przypisujemy prawdopodobieństwo, z jakim może wystąpić.
2. Liniowa miara informacji – liczba skwantowanych stanów, jakie może przyjmować źródło.
3. Logarytmiczna miara informacji I – proporcjonalna do prawdopodobieństwa zdarzenia p (wygodna w
operacjach mnożenia i dzielenia)
I = − log2 p
5
Na czym polega związek pomiaru z informacją
Pomiar jest działaniem, które powoduje zmniejszenie entropii informacji. Oba są elementami procesu poznawczego. Pomiar przetwarza nośnik informacji.
6
Co to jest układ miar
Układ jednostek miar to uporządkowany zbiór jednostek utworzony na podstawie umownie przyjętych
wielkości podstawowych i przypisanych im jednostek miar.
7
Jaka jest rola stałych fizycznych w definiowaniu jednostek miar
Jednostki podstawowe i pochodne definiowane są obecnie na podstawie zjawisk naturalnych i uwzględniają pewne stałe współczynniki zwane stałymi fizycznymi. Jak najdokładniejsze określenie wartości stałych
fizycznych jest jednym z zadań metrologii – ograniczona dokładność wyznaczenia tychstałych wpływa na
dokładość jednostek i pomiarów.
8
Hierarchia wzorców
1. Wzory pierwotne (etalony) – najdokładniejsze,
2. Wzory wtórne – stworzone z pierwotnych, niedokładne.
9
9.1
Jak realizowane są jednostki wybranych wielkości elektrycznych
i czasu we wzorcach pierwotnych
Wzorzec ampera
Z definicji trudno byłoby wybadać ile to jest ten amper, ale opracowano wagę prądową, która zapewnia
dokładność do 10−6
mg
I=
aK
Później opracowano wzorce użytkowe, które wykorzystują prawo Ohma, oraz kalibratory prądu, które
kosztują tyle, co bardzo dobry samochód.
9.2
Wzorzec napięcia
Jako że niemożliwe jest ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz