Dr inż. Marta Wilczek

note /search

Finansowanie przedsięwzięcia - czynniki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Temat: Finansowanie przedsięwzięć. Przedsięwzięcie inwestycyjne może być finansowane z : Kapitałów obcych: Kredyty: Tarcza podatkowa Brak wpływu właścicieli kapitału na przedsięwzięcie Pożyczki Emisja obligacji Kapitałów własnych: Zysk zatrzymany Wkłady właścicieli Sprzedaż zbędnych skład...

Ocena projektów przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Ocena projektów. Czy ocena projektów jest zawsze z punktu widzenia dawcy kapitału, czy te punkty widzenia będą różne? Przedsięwzięcia duże oddziaływają na otoczenia Punkt widzenia nie koniecznie musi być związany z punktem widzenia inwestora Np. montowanie szyber dachów, na ulicy Pana dr Wilczka T...

Podstawowe informacje o projekcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

27.09.2011 Wykład 1 Projekty rozróżniamy od przedsięwzięć : Przedsięwzięcia po spełnieniu pewnych warunków mogłyby się stać projektami Cechy projektu : Jest jednorazowy - z punktu widzenia danego podmiotu realizowany jako pierwszy (to samo dla różnych podmiotów może znaczyć, co innego) Jest ce...

Elementy zarządzania 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Elementy zarządzania zespołem : Organizacja zespołu - ustalanie odpowiedzialności, zakresu obowiązków, a także relacji pomiędzy pracownikami Pozyskiwanie członków zespołu - poszukiwanie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy w zespole. Rozwój zespołu - prowadzenie działań mających na ...

Zarządzanie projektami - Jakość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Jakość - nasze definicje: „Miara tego jak coś jest dobre” ? „Odzwierciedlenie stopnia spełnienia wymogów” ? Normy ISO 9001 - strona 64 Jakość wyrobu - według Europejskiego … - strona 64 Jakość można kształtować, zaprojektować : Trzeba zastanowić się kto będzie odbiorcą produktu Czy produkt ma ...

TQC w pięciu obszarach działań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Realizacja TQC w pięciu obszarach działań (Armad Feigenbaum - Total Quality Central - TQC) : Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, w której jakość produktów stanowi cel główny powiązany z oczekiwaniami nabywców i odpowiednią alokację zasobów ...

Zarządzanie integracją i zarządzanie zakresem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

Zarządzanie integracją i zarządzanie zakresem. Zarządzanie integracją - w czasie trwania projektu integruje się poszczególne obszary (rys - str. 57) Elementy procesu zarządzania integracją projektu: Konstrukcja planu projektu - wykorzystanie rezultatów innych procesów planowania, włączenie ich do ...

Zarządzanie projektami - zarządzanie ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Temat: Zarządzanie ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego składa się z następujących elementów - strona 71 Identyfikujemy zagrożenia Akceptujemy je (drobne negatywne oddziaływania, gdyż sam ruch przeciwdziałający generuje większe koszty niż brak ruchu) niektóre rodzaje zagr...

Build Operate Transfer

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

BOT : Build - Operate - Transfer Odpowiedzialność ponosi podmiot prywatny, który uzyskał koncesję, na pewien czas, (aby podmiot mógł zrealizować projekt, odzyskać pieniądze i zarobić) Uczestnicy : Rząd - definiuje to, czego będzie oczekiwał Koncesjonariusz - podmiot lub grupa podmiotów, która b...

Budowa sieci ADM i jej rozkład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Budowa sieci ADM przebiega następująco (strona 90): Należy znaleźć czynności zaczynające się w pierwszym punkcie węzłowym. Należy narysować… Rozkład sieci ADM - strona 91: 18 dni - ponieważ najdłuższy łańcuch tyle ma jeśli chce się skrócić czas trwania projektu to skraca się czas tak długo aż