Zarządzanie integracją i zarządzanie zakresem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie integracją i zarządzanie zakresem - strona 1

Fragment notatki:

Zarządzanie integracją i zarządzanie zakresem. Zarządzanie integracją - w czasie trwania projektu integruje się poszczególne obszary (rys - str. 57)
Elementy procesu zarządzania integracją projektu: Konstrukcja planu projektu - wykorzystanie rezultatów innych procesów planowania, włączenie ich do całego projektu Wykonanie planu projektu - wykonywanie planu projektu poprzez realizację działań w nim zawartych Kontrola wszystkich zmian - koordynowanie wszystkich zmian w całym projekcie Atrybuty dobrego planu : Celowy - zdąża do pewnego celu Wykonalny - jest możliwy do realizacji Wewnętrzna zgodność Maksymalna operatywność - plan ma być tak zbudowany, żeby było wiadomo jak zadania będą rozdzielane i przez kogo Gibkość, elastyczność i zwrotność (elastyczność) dostosowanie do zmiennych warunków rynkowych, przygotowanie wariantowe, albo zmiany
(zwrotność) suma poszczególnych elementów ma dawać całość Szczegółowość - wszystkie elementy projektu mają być w nim zawarte Długodystansowość - realizując jakieś zadania wiadomo, co będzie wykonywane w przyszłości Terminowość - muszą być podane terminy konkretnych zadań Zupełność - w planie musi być zawarte wszystko to, co chcemy osiągnąć Racjonalność - nakład sił musi być odpowiednich do określonych efektów Komunikatywność - plan nie może być hermetyczny, powinien być zrozumiały Wdrażane planu :
Zespół osób prowadzących projekt, zwrotnie informujących o postępie prac
Przepływ informacji
Decyzje Kontrola :
Weryfikacja postępu prac w związku z tym, co zostało zaplanowane (wymiar czasowy i budżetowy
Kontrola zgodności realizacji planu z celem, który chcemy osiągnąć - cel może ewoluować, zmieniać się (Czy to, co robisz ma sens i jest zgodne z celem?)
Schemat kontroli (strona 58)
Komisja kontroli zmian
1
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz