Dr inż. Lech Konopiński - strona 9

Układy logiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

UKŁADY LOGICZNE Układem logicznym nazywamy "czarną skrzynkę" posiadającą wejścia i wyjścia oraz nieznaną zawartość.W praktyce spotykamy zwykle układy binarne o n wejściach i wyjściach, przy czym sygnały na każdym wejściu i wyjści...

Układy nieliniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Układy nieliniowe Wykonano portrety fazowe układu zwierającego człon nieliniowy, w naszym przypadku był to węzeł stabilny z przekaźnikiem bez pętli histerezy (wykres poniżej). Ustawiono wartości a0=-1, a1=-2, a=7. Wykonano a f(x1), a f(x2) i a f...

Układy regulacji - pytania do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Układy regulacji Narysować schemat struktury: obiekt-regulator PID i wyrazić znaczenie oraz funkcje poszczególnych sygnałów Wyjaśnić wpływ części różniczkującej (korektora różniczkującego) na proces regulacji. Narysować przykładowa, otrzyma...

Dokładność regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Dokładność regulacji to wielkość różnicy między sygnałem wartości zadanej yo(t) a sygnałem wyjściowym y(t). W praktyce dąży się do uzyskania tzw. dokładności wystarczającej lub określa się dopuszczalną bezwzględną wartość uchybu dynamiczneg...

Element inercyjny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Element inercyjny (pierwszego rzędu) Równanie: , gdzie: T - stała czasowa, k - współczynnik proporcjonalności, Transmitancja operatorowa: , Wartości własne: , Charakterysty...

Model matematyczny układu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Model matematyczny układu dynamicznego W praktyce inżynierskiej występują dwa typy problemów: Zbadanie obiektu automatyki - poznanie obiektu: własności statyczne i własności dynamiczne. Wykonanie projektu obiektu automatyki lub udoskonalenie obiektu istniejącego. Rozwiązanie problemów A i B sprowad...

Przykład układu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Przykład układu dynamicznego Przykładem współrzędnych stanu dla np.: układu mechanicznego może być zbiór liniowo niezależnych wielkości takich jak: współrzędne położenia tego układu, I pochodna współrzędnych położenia, II pochodna współrzędnych położenia.

Podstawy automatyki - kolokwium - Układ dynamiczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

PODSTAWY AUTOMATYKI 1 - GRUPA 1 1. Wyjaśnij pojęcie liniowego i ciągłego układu dynamicznego o stałych skupionych. 2. Dla układu sterowania o transmitancji podać równanie różniczkowe i 3. Co można powiedzieć o własnościach układu dynamic...

Podstawy automatyki - kolokwium - Skala logarytmiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

PODSTAWY AUTOMATYKI 1 - GRUPA 2 1. Co to jest model układu dynamicznego? Wyjaśnij pojęcie stanu wewnętrznego. 2. Dla układu sterowania określonego równaniem różniczkowym wy...