Dr inż. Lech Konopiński - strona 8

Portret fazowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Portret fazowy jest to rodzina trajektorii fazowych (czyli rozwiązań) przy różnych warunkach początkowych. Pojedyncza trajektoria zawiera niewiele informacji o układzie. Metoda płaszcz fazowej ujawnia swoje największe zalety wtedy, gdy m...

Praca przekaźnika z dodatkowym oporem szeregowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Praca przekaźnika z dodatkowym oporem szeregowym. zmniejszenie się czasu zwarcia i czasu rozwarcia (zwalniania). Rezystancja ma duży wpływ na czas zwarcia, lecz raczej nie ma wpływu na czas rozwarcia. Dodatkowy opór szeregowy powoduje zmniejszenie się stałej czasu (jest ona proporcjonalna do

Przekaźniki - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Przekaźniki - pytania - Przedstawić w jednym układzie współrzędnych ch-ki: tpp, trr, trz, tzz=f(kp) i omówić je w oparciu o przebieg zjawisk fizycznych występujących w przekaźnikach - W jaki sposób można uzyskać jednoczesne skrócenie ...

Przekaźniki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

PRZEKAZNIKI Zasada działania przekaźnika Przez uzwojenie przepływa prąd elektryczny wytwarzając strumień magnetyczny, który magnesyje rdzeń i kotwicę, na kotwicę działa wówczas siła i następuje przyciąganie kotwicy.

Trajektoria fazowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Trajektoria fazowa jest to przedstawienie rozwiązania danego układu dynamicznego na pł. o współrzędnych x1 i x2 , gdzie x1 = x (położenie); x2 = dx/dt (prędkość).Tr. faz. jest linią krzywą pokazującą stan układu w kolejnych chwilach czasow...

Transformacja Laplace - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

TRANSFORMACJA LAPLACE'A F(s)= of(t)e-stdt [f(t)]=F(s) powrót do funkcji czasu -1[F(s)]=f(t) iloczyn transformacji przez stałą [a f(t)]=a [f(t)] dalsze wzory : suma  f1(t)+f2(t)+ +fn(t)]= F1(s)+F2(s)++Fn(s) pochodna [dnf(t)/dtn]=snF(s) całka [n¦¦f(t)]=F(s)/sn jeżeli spotkamy się z : 1...

Układy dynamiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

UKŁADY DYNAMICZNE Licznik - jest to urządzenie do zliczania impulsów elektrycznych (mogą zarówno dodawać jak i o dejmować w zależności od wartości sygnałów). Układem dynamicznym nazywamy dowolny układ fizyczny rozpatrywany z punktu widzenia...

Układy dynamiczne - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Układy dynamiczne Narysować wykresy członu całkującego i zaznaczyć czas zdwojenia, Stabilność i sterowalność Wpływ wartości rozproszenia na odpowiedz przy obiekcie różniczkujący...

Układy liniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Układy liniowe Zaczynamy od rozwiązania równania charakterystycznego, które jest następujące: Zanim rozwiążemy to równanie musimy określić, jakie warunki musza spełniać współczynniki i dla wszystkich znanych typów punktów osobliwych (a je...

Układy logiczne - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Układy logiczne - Wyjaśnij zasadę pracy układu sterowania licznika rewersyjnego - Zminimalizować metoda skleję funkcje logiczna y=f(a,b,c,d) i przedstawić rozwiązanie przy pomocy funktorów NAND tablica: w1| 0,0,1,1; w2| 0,-,-,1; w3| 1,-,1,1; w4...