Dr inż. Lech Konopiński - strona 10

Sterowalność układu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Sprawdzić, czy układ jest sterowalny? Warunkiem koniecznym i dostatecznym sterowalności jest, aby macierz była rzędu n (czyli, żeby miała n - liniowo niezależnych kolumn, wyznacznik takiej macierzy jest różny od zera). Układ, którego sterowalność...

Stabilność regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Stabilność regulacji Doprowadzenie uchybu ustalonego do wartości zerowej osiąga się poprzez wprowadzenie wymaganego poziomu (stopnia) astatyzmu, czyli liczbę biegunów transmitancji Go(s). Ocena stabilności zamkniętego układu regulacji może ...

Człon oscylacyjny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Człon oscylacyjny Ogólna postać równ. układu: x1'=wn2 x2, x2'=-x1-2zwn x2+u, y=kx1 transmitancja G(s)=y(s)/x(s) = k wn2/s2+2zwn s+wn s Postacie macierzy:A=01-1-1,B=0010,C=1000,D= Większe napięcie podane na wejściu powoduje powstanie oscylacji o większej amplitudzie ...

Izoklina jako nachylenie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Izoklina jest to linia, na której nachylenie trajektorii fazowych jest stałe.Równanie izokliny powstaje z równania dx2/dx1=-F(x1,x2)/x2 przez podstawienie dx2/dx1=C, a więc -F(x1,x2)/x2=C.Jest to

Praca przekaźnika ze zbocznikowaną rezystancją - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Praca przekaźnika ze zbocznikowaną rezystancją. Nie wystąpiła różnica pomiędzy czasami tzz. Czas rozwarcia zwiększył się. Wydłużenie czasu zwalniania, jest to spowodowane podtrzymaniem strumienia magnetycznego przez prąd przepływający przez uzwojeni...

Sygnały dyskretne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Sygnały dyskretne -cyfrowe -otrzymywane przez kwantowanie zarówno w poziomie jak i w czasie Zmieniając kolejno każdy z elementów macierzy A można sprawdzić, który element ma największy wpływ na przebieg charakterystyki: a11- nie ma wpływu, jest =0 a12- ulega zmianie amplituda i częstotliwość oscyl...

Synteza układu regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Synteza układu regulacji Zadanie syntezy (projektowania) układu regulacji ogranicza się zwykle do wyboru regulatora z danej klasy oraz doboru jego parametrów tak, aby jakość regulacji była zadowalająca z punktu widzenia określonego wskaźnika jakości. Przy określaniu wartości warstw regulatora odpow...

Układ stabilny globalnie i lokalnie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Układ stabilny globalnie - (o równaniu X'=Ax) wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie wartości własne macierzy A mają niedodatnie części rzeczywiste i każda wartość własna o zerowej części rzeczywistej jest pierwiastkiem jednorodnym wielomianu. Stabilność