Dr inż. Lech Konopiński

note /search

Wykład - model układu dynamicznego

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Co to jest model układu dynamicznego? Wyjaśnij pojęcie stanu wewnętrznego. Model - opis (wyobrażenie) obiektu (procesu) rzeczywistego -- różne sposoby opisu. Model matematyczny - to model:  sformalizowany za pomocą aparatu matematyczneg...

Człony złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Człony złożone - przykład analizy Analiza członu złożonego zostanie przeprowadzona na przykładzie układu automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Przykład: Dany jest układ automatycznego sterowania prędkości obrotowej obcowzbudnego silnika elektrycznego prądu stałego. Opra...

Podstawy automatyki - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

Grupa I astatyzm układu regulacji dla jakiej wartości transmitancji G0(s) uchyb statyczny w stanie ustalonym byłby zerowy? interpretacja graficzna: zapas amplitudy, zapas modułu amplitudy 4. dany jest

Wykład - kryterium Hurwiza

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

kryterium Hurwiza Aby wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego U(s)=0, czyli a2*s2+a1*s+a0=0 a więc s2+s+1=0 miały części rzeczywiste ujemne, muszą być spełnione następujące warunki: -wszystkie współczynniki równania istnieją i są większe od zera (jest to warunek konieczny, ale nie dosta...

Model matematyczny przestrzeni stanów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 532

Model matematyczny przestrzeni stanów, wektor stanu, trajektoria stanu. Rozpatrujemy dowolny, dynamiczny, ciągły, liniowy lub nieliniowy układ tj. taki, który może być opisany równaniem różniczkowym lub układem równań różniczkowych. Istnieją przypadki, że

Model matematyczny układu statycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

Model matematyczny układu statycznego - sformalizowany model układu, którego przebiegi sygnałów są niezależne od czasu Własności obiektu statycznego: Między wyjściami a wejściami obowiązuje zależność funkcyjna bez czasu: Y=F(U, Z) Charakterystyka statyczna jednoznacznie opisuje układ statyczny,

Ocena sterowalności i obserwowalności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Ocena sterowalności i obserwowalności (na podstawie analizy postaci kanonicznej równania stanu i równania wyjścia) Warunek sterowalności: Warunkiem koniecznym i dostatecznym (wystarcza...

Płaszczyzna fazowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1351

Płaszczyzna fazowa: Portret fazowy - jest to zestawienie rodzin rozwiązań (trajektorii) danego układu przy różnych warunkach początkowych. Każdy punkt pł. fazowej odpowiada pewnemu stanowi układu; może w szczególności określać warunek początkowy układu. Portret fazowy jest jednoznaczny wtedy, gdy r...