Dr inż. Grzegorz Pękalski

note /search

Badanie właściwości i mikrostruktury żeliw-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1547

Żeliwa są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, o zawartości węgla zazwyczaj w zakresie 2-5%, przeznaczone na odlewy. Ze względu na skład chemiczny żeliwa dzieli się na niestopowe i stopowe. Żeliwa stopowe mają celowo wprowadzone dod...

Materiały i ich właściwości-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1197

Materiał - podstawowe tworzywo z którym mają do czynienia inżynierowie każdej specjalności. Do podstawowych materiałów stosowanych w technice zaliczamy metale i ich stopy, spieki, tworzywa sztuczne i kompozyty, materiały ceramiczne, farby, kleje. Na zastosowanie materiałów mają wpływ ich własności,...

Miedź i stopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022

MIEDŹ I JEJ STOPY Miedź: Miedź - metal o charakterystycznej różowozłocistej barwie, bardzo miękka, o niskiej wytrzymałości na rozciąganie i bardzo dobrych własnościach plastycznych. Występuje w przyrodzie w postaci rodzimej ora w rudach siarczkowych (np. chalkopiryt CuFeS2) lub rudach tlenkowych n...

Podział żeliw i postacie grafitu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 7553

Żeliwo to stop żelaza z węglem o zawartości węgla większej niż 2,11% (najczęściej 3,0-3,8%). Podział żeliwa 1. Podział ze względu na skład chemiczny  żeliwo niestopowe  żeliwo stopowe- d...

Przemiany obróbki cieplnej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1316

Przemiana dyfuzyjna PERLIT AUSTENIT (austenityzowanie) Celem austenityzowania jest zwykle otrzymanie możliwie jednorodnego oraz drobnoziarnistego austenitu, co wpływa z kolei na przebieg przemian podczas chłodzenia. Ac1A1 Z wykresu wynika, ż...

Roztwory-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

1. Roztwory stałe - stanowią jednorodną fazę o wiązaniu metalicznym i strukturze krystalicznej o własnościach typowo metalicznych. ###Wpływ rozpuszczonego składnika na własności: Zniekształcenie sieci rozpuszczalnika przez atomy rozpuszczone utrudnia ruch dyslokacji i prowadzi do umocnienia nazywa...

Spawalność stali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

SPAWALNOŚĆ STALI WPROWADZENIE POJĘCIA SPAWALNOŚCI Spawanie jest jedną z najpopularniejszych a zarazem wygodną „technologicznie” metodą łączenia materiałów metalicznych - pozwalają na dowolne ustawienie łączonych ścianek, nie wprowadzając elementów pomocniczych; nie wymagają dodatkowych zabiegów ce...

Stale stopowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

STALE STOPOWE Stale stopowe są to stale, które poza żelazem i węglem oraz zwykłymi domieszkami (Mn, Si, P, S, Cu) zawierają inne celowo wprowadzone składniki lub podwyższone zawartości manganu i krzemu. Składniki te noszą nazwę dodatków stopowych, które oddziałowując na węgiel, żelazo i wzajemnie na...

Stopy żelazo-węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1729

STOPY ŻELAZO - WĘGIEL Jest to podstawowe tworzywo metaliczne, stosowane przy budowie maszyn. Światowa produkcja stali i żeliwa jest znacznie większa niż produkcja wszystkich innych metali razem wziętych. Żelazo - chemicznie lub technicznie czysty metal Fe o bardzo małej zawartości innych składnikó...

Hartowanie stali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

HARTOWNOŚĆ STALI Wprowadzenie do zagadnienia Pojęcie „hartowanie” jest Nam wszystkim powszechnie znane z wykładów metaloznawstwa i dla przypomnienia oznacza ono operację stosowaną w obróbce cieplnej metali polegającą na nagrzaniu i wytrzymaniu w temperaturze powyżej temperatury eutektoidalnej oraz ...